Události /

Revitalizace a cejchovna

Navštivte mezinárodní výstavu, pořádanou Katedrou architektury Stavební fakulty Technické univerzity Ostrava, jejímž hlavním tématem je industriál.

EARCH.CZ , 25. 8. 2014

REVITALIZACE a CE(J)CHOVNA - mezinárodní výstava na Dole Michal v Ostravě

Dne 15. 9. od 17:00 hodin proběhne vernisáž, která je koncipovaná jako odpolední happening – oslava industriálu a architektury. Tímto dnem se zahájí na KA FAST VŠB-TUO nový akademický rok za přítomnosti studentů, odborníků i široké veřejnosti.

Výstava potrvá od 15. 9. do 5. 10. 2014 v památkově chráněném objektu Důl Michal.

Výstava je rozdělena do dvou částí. První část „Revitalizace” se soustřeďuje na semestrální, diplomní a workshopové práce, které vznikly v rámci projektu „Revitalizace slezského industriálního dědictví v pracích českých a polských studentů architektury”, spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím „Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013”. Studenti architektury ostravské Vysoké školy báňské a Slezské technické univerzity v Gliwicích zkoumali v tomto projektu životaschopnost opuštěných a dávno vyhaslých industriálních brownfields v česko-polském pohraničí. Při tomto analyticko-tvůrčím procesu byly prováděny průzkumy celých urbánních krajin. Jednotlivé výstupy se seriozně zamýšlejí nad budoucností společného regionu, který je postižen migracemi, degradací, rychlým růstem a stejně rychlým pádem, absencí kultury a stability.

Ostravská Katedra architektury vidí cestu k nápravě ve společném komplexním hledání kořenů a porozumění. I proto do své činnosti, a také jako součást výstavy, zapojuje práci polských studentů i studentů Fakulty umění (ateliér Novotný) a Pedagogické fakulty (prof. Vorel a prof. Chovanec) z Ostravské univerzity. Jaký přínos mohou mít tito mladí tvůrčí lidé pro tento kraj? To mohou návštěvníci sami posoudit od druhé poloviny září v první části výstavního prostoru.

Druhá část výstavy Ce(j)chovna (prostor na Dole Michal se jmenuje cechovna, a tak cejchovna vznikla jako slovní hříčka, cejchování studentů atd.) je vybraným průřezem prezentujícím studenty v širší perspektivě. KA FAST VŠB-TUO už pět let pouští do života vlastní absolventy, magistry architektury. Nyní představuje v části Ce(j)chovna nejlepší diplomové a bakalářské práce, studentské kresby, oceněné soutěžní práce a další tvorbu z KA (Katedra architektury). Ve vystavených pracích se objeví témata rozvoj měst i menších celků, jako je vesnice či obec, posílení jejich genia loci, hledání jejich obrazu města, mentální mapy místa nebo bydlení s ekonomickými parametry, krajina, revitalizace, brownfields, a i menší fragmenty města, jako je divadlo atd.

Na přehlídce Ce(j)chovna lze najít mnoho prací, které mohou sloužit jako přenositelná inspirace pro řešení podobných lokalit. Jakým způsobem optimálně budovat město s ohledem na život v centru, navrhli pro Jaroměř Ondřej Turoň a Martina Mlčochová. Jak zachovat identitu tradičních českých vesnic, a přitom v nich budovat moderní bydlení, nastiňuje práce Lenky Bartůňkové. Diplomová práce Petra Doležala nabízí možnosti, jak zamezit expanzi měst, využitím postindustriálních prostorů k novým kompaktním formám bydlení. Způsob, jak zrekonstruovat ocelovou výrobní halu na multifunkční objekt s občanskou vybaveností, ukázal ve své bakalářské práci Tomáš Lehnert.

Tato mladá, avšak houževnatě se rozvíjející, škola architektury má v úmyslu ukázat své specifické kvality, regionální i nadregionální potenciál svých studentů a absolventů. Přijďte sami jejich výsledky zhodnotit na výstavu Revitalizace a Ce(j)chovna v pondělí 15. září na Dole Michal v Ostravě.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři