Události / architektonické soutěže

Revitalizace čínských vesnic | Globální bronzová cena Holcim Awards 2009

Podívejte se na pokračování cyklu Holcim Awards! Dnes pro Vás máme bronzový projekt ze světového finále Holcim Awards 2009. Autorem projektu je čínský architekt Yue Zhang a řeší problém vylidňujících se čínských vesnic.

EARCH.CZ , 4. 1. 2011

Foto: eArch
Udržitelné plánování pro venkovskou komunitu, Peking, Čína

Tento projekt byl dříve oceněn na Holcim Awards Gold 2008 Asie a Pacifik.

Rozdíl mezi městem a venkovem není snad nikde výraznější, než v Číně. Úroveň živobytí táhne miliony lidí do měst a zemědělská půda je měněna na nové využití. Čína si naštěstí uvědomuje nebezpečí, které plyne z pokračování těchto trendů, tím pádem tento stav může léčit a zajistit tak do budoucna dostatek potravin. Pilotní strategie územního plánu Pekingských periferií demonstruje, kolik se toho musí udělat, aby lidé zůstali na venkově, a kolik toho zatím lze pro to udělat.

V každém kontextu s Čínou jsme zaplaveni čísly – působivé, ale čím dál tím víc zavádějící. Za posledních 30 let čínská ekonomika rostla průměrně o zhruba 10 % ročně. Jedním dechem tak někdo může Čínu nazvat rozvojovou zemí a zároveň ekonomickou supervelmocí.

Územní plán venkova pro předměstské vesnice na okraji Pekingu ukazuje sílu kombinace zachování dědictví, tradičních vědomostí, lokálních materiálů, moderních technologií a profesionálního řízení projektů – a to vše nabývá na obrovské síle, vezmeme-li v úvahu velikost čínského venkova.

Jeden z deseti obyvatel planety je čínský farmář

Ekonomický rozvoj je nejvíce spojován s pobřežními regiony, čítajícími kolem 400 miliónů obyvatel. Nicméně rapidně vzrůstající životní standard v těchto oblastech se téměř úplně vyhnul zbývajcím 900 miliónů zbylých obyvatel země, ať už žijících na farmářské půdě nebo mimo ni. Samozřejmě se tato situace liší v různých regionech, ale převážně se vztahuje na město a venkov. Studie čínské Akademie sociálních věd potvrzuje propastný rozdíl mezi příjmem obyvatel na venkově a ve městech. Tento kontrast je ještě výraznější, vezmeme-li v úvahu, že každý desátý člověk na celém světě je čínským farmářem.

Masové migrace

Živobytí závislé na zemědělství je stále v Číně standardem – farmářské rodiny se samy uživí, a při nejlepším prodají pouhou čtvrtinu své sklizně. To odpovídá malému jednorázovému příjmu a minimálním investicím do zemědělské mechanizace nebo jiným farmářským vylepšením. Poněkud rozdílná situace je v blízkosti hustých rozvojových center – zemědělství zde je podporováno státem. Nyní, za posledních dvacet let, tento rozdíl v příjmech ještě dramaticky klesl, jelikož se lidé hromadně stěhovali do měst.

Musela se zde provést spousta úprav, především co se týká budov a sektoru služeb, což zase přesvědčilo ostatní, aby se přidali k hromadné migraci. Předpokládané odhady říkají, že mezi rokem 1982 a 1990 odešlo 200 miliónů obyvatel střední Číny do měst. Do roku 2010 to bylo odhadem dalších 180 miliónů.

„Nemůžeme vrátit ručičky času, ale můžeme vymyslet lepší budoucnost.“ Yue Zhang

Tento multidisciplinární výzkum je pod záštitou Pekingské městské komise územního plánování. Projekt byl schválen roku 2007 a první dům podle projektu je momentálně ve výstavbě. Další podrobné návrhy a úpravy budou probíhat v následujících třech letech. Většina práce je založena na dobrovolné účasti.

Výzvy:

Okolní znečištění, stavební expanze, kultivace úrodné půdy, špatné životní podmínky, nedostatek infrastruktury, velmi nízké příjmy, nezaměstnanost, věk populace, ztráta vládních dotací, absence plánování a manegementu.

Cíle:

Projekt zahájí komplexní plánování pro splnění zmíněných problémů se snahou vybudovat udržitelnou venkovskou komunitu v Pekingských příměstských oblastech. Díky tomu, že vláda před pár lety odsouhlasila velké navýšení venkovských dotací, náš projekt byl vybrán jako zkušební případ na efektivní a demokratické využití zmíněných vstupů.

1) Výzkum: celkový sběr dat v terénu, rozhovory „ode dveří ke dveřím“, vytvoření databáze a její analýza. 2) Využití země: stanovení hranic pro výstavbu, ochrana přírodních zdrojů a kultivace země, provedení obnovy, aby se uvolnilo více místa pro veřejný komfort a ekonomický rozvoj. 3) Ekonomie: vládní dotace, zlepšení životního prostředí přitáhne investice do zemědělství, nové domy budou mít větší užitnou plochu pro vytvotření venkovského turismu a malého řemeslnictví. 4) Oběh, infrastruktura a veřejné služby: systematizovat celou oběhovou síť, doplnění základních funkcí a zlepšení životních podmínek. Provést konstrukci s minimálním dopadem na existující život ve vesnici. 5) Obnova: proběhne postupně obnova jedné domácnosti za druhou, celé okolí bude zredukováno na kompaktnější model se zachováním původní sociální struktury. 6) Renovace budov/nové budovy: kompaktnější a efektivnější využití země, podle místního tradičního modelu bydlení, materiálů, barev, dekorace, techniky, jakékoli renovace na ekologičtější dům bude podpořeno vládnimi dotacemi. 7) Eko-strategie: aktivní i pasivní využití solární energie, decentralizovaný septik, exteriérová izolace, sběr dešťové vody. 8) Veřejná účast: projekt zavisí na kooperaci akademické půdy, místních úřadů a sousedství, rozhovorů, skupinových diskuzí, vysvětlení projektu; výstavy a zpětná vazba probíhají během celého procesu.

Více informací o tomto projektu zde. Pro bližší informace o soutěži Holcim Awards a přihlášení vlastního projektu se podívejte www.HolcimAwards.org.

 

Klíčová slova:

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři