Události / architektonické soutěže

S budoucí vizí Rozárky pomohou městu Hradec Králové mladí architekti

Tři měsíce budou mít mladí architekti šanci pomoci městu s návrhy dalšího využití lokality Rozárka. Ideovou architektonicko-krajinářskou soutěž, jejíž podmínky dnes schválili městští radní, vyhlásí město již za pár dní – v pondělí 25. července 2016.

EARCH.CZ , 18. 7. 2016

Soutěž by měla najít řešení vhodné kombinace využití krajiny pro sport a relaxaci v zeleni, přičemž vítězný návrh musí umět respektovat využití jedinečného svahu, zachovat výhled na město i panorama hor s tím, že místo oživí. Vítězný návrh bude sloužit jako podklad pro budoucí rozhodování města jak danou lokalitu vhodně využít.

Až do 26. října 2016 do páté hodiny odpolední mohou architekti narození v ročníku 1981 a mladší, odevzdat městu svůj návrh vhodného využití území o přibližné výměře 2,6 ha, jehož nadmořská výška šplhá až ke 267 metrům. I když výsledné využití Rozárky, o němž v anketě hlasovaly v únoru minulého roku asi čtyři tisíce občanů, neuspělo se získáním grantu na přeměnu území u nadace Proměny, rozhodla se radnice, že návrh budoucí vize tohoto pro město unikátního a cenného místa svěří ještě do rukou mladých architektů. Soutěž by měla najít řešení vhodné kombinace využití krajiny pro sport a relaxaci, přičemž vítězný návrh musí umět respektovat využití jedinečného svahu, zachovat výhled na město i panorama hor s tím, že místo oživí.

Architektonicko-krajinářská soutěž bude otevřená, jednokolová. Vyhlášena bude ve Věstníku veřejných zakázek, zmínka se objeví v informačním zpravodaji města, na internetových stránkách České komory architektů a samozřejmě i na úřední desce a na městském oficiálním webu. Porota, kterou již rada města jmenovala, bude jednotlivé návrhy hodnotit podle komplexní kvality návrhu celkového řešení. Soutěžní porota, která bude jednotlivé návrhy hodnotit, zasedne 8. listopadu 2016. Autor vítězného návrhu obdrží odměnu ve výši 80.000 Kč.

„Soutěž, která je nyní vyhlašována pro mladé architekty, by měla přinést nejen neotřelé nápady jak lokalitu řešit, ale očekáváme od ní i nápady, které by mohly zaujmout investory. Ti by městu pomohli s realizací vhodného a kultivovaného využití tohoto jedinečného místa Hradce Králové. Oslovit mladé architekty s touto zajímavou úlohou má i druhý význam, a to přilákat je tvořit do Hradce Králové, jako do města s dlouholetou tradicí kvalitní architektury a urbanismu. Chceme dát šanci začínajícím architektům, kteří by měli ukázat svůj tvůrčí potenciál. Město tak získá nejen nové návrhy možného využití Rozárky, ale i přehled o schopnostech mladých tvůrců, které může město oslovit i s otázkami řešení jiných lokalit ve městě,“ říká Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta města Hradec Králové.

Nadmořská výška Rozárky dosahuje 276 m. n. m. a jedná se o nejvyšší bod na území města (o cca 50 m převyšuje okolní rovinný terén). Zájmové území patří k městské části Nový Hradec Králové, dotčené pozemky jsou v majetku statutárního města Hradec Králové a jejich celková výměra je cca 2,6 ha. Historie názvu „Rozárka“ pochází pravděpodobně již ze 14. století, kdy zde vyvěraly prameny a studánky. Rozárkou je nazýván jednak vrchol kopce s vyhlídkou a také navazující svah, kde byla v 70. letech 20. století vybudována sjezdovka. Sjezdovka Rozárka bývala plnohodnotným lyžařským areálem s vlastním vlekem a osvětlením pro noční lyžování. Areál byl atraktivní i tím, že díky umělému povrchu svahu jej mohli lyžaři využívat i v období, kdy nebyl přirozený sníh. Celé území však chátrá již více než 20 let, tedy od doby, kdy v roce 1992 opustil areál hradecký lyžařský klub.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 18. 7. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři