Události / architektonické soutěže

Sanace řeky a urbanistický rozvoj, Fez, Maroko | Globální zlatá cena Holcim Awards 2009

Vítězný projekt druhého ročníku Global Holcim Awards 2009 se zaměřuje na zlepšení kvality života v historické marocké medině Fez, jenž je prohlášena za památku UNESCO. Problémy, které se řeší její hlavní autor, architektka Aziza Chaouni, mají česká města víceméně za sebou.. Přesto se v naší kotlině objevuje spousta urbanistických a ekologických problémů, jenž je potřeba řešit pro zlepšení kvality života. Pracujete na nějakém? Nebo jste ho už dokončili? A už jste ho přihlásili do celosvětové prestižní soutěže Holcim Awards?

EARCH.CZ , 11. 1. 2011

Medina Fez byla založena roku 789 n.l. jako dvě oddělená centra na břehu řeky. Jak utíkal čas, obě dvě části rostly, až se nakonec spojily v jeden celek. Po většinu své historie znamenala řeka Fez pro medinu páteřní urbání element. Nicméně během staletí vzrůstající závislost na řece, jenž podporovala vzkétající kožedělný průmysl, vedla ke zhoršení kvality vody. Už kolem roku 1950 se řeka proměnila v odpadní kanál, mezi lidmi nazývaný „Řeka odpadků“ a polovina jejího toku byla zakryta cestami a chodníky, aby se plocha nad ní mohla využít k průjezdu dopravy. Vymazání z povrchu města pokračovalo i v roce 2004 a dokončilo se v roce 2007, navzdory tomu, že se Fez stalo mezinárodní památkou UNESCO.

Městská Rada pro vodohospodářství a energii momentálně implementuje nový systém, který odkloní splaškovou vodu do dvou čistíren odpadních vod. Podle plánů by brzy „Řeka odpadků“ měla přijímat pouze pročištěnou vodu a tím pádem získá zpět svůj půvab městské řeky zpříjemňující veřejný prostor. Pokud se takto zrehabilitizuje, její obnovená přítomnost bude nadměrně vyčnívat vzhledem k urbánímu kontextu Fezu. Vlastně celé společnosti Fezu obehnané hradbami chybí veřejné prostory a vlastně hrozí celkový úpadek místa díky přílišné hustotě obyvatel a stárnoucí populaci.

Díky současné iniciativě nás Rada pro vodohospodářství a energii pověřila navrhnout rehabilitační plán pro řeku a její břehy. Náš návrh je zároveň strategickým plánem, který zohledňuje ekologii řeky a sociální aspekty města. Návrh má dvě měřítka: město a parcely. Projekt v měřítku města je založený na hluboké analýze ekologického a urbanistického kontextu Fezu a doporučuje různé možnosti na zlepšení regionální kvality vody. Část projektu založená na měřítku parcely má tři hlavní body: zlepšit kvalitu vody a provést sanaci kontaminovaných míst, vytvořit otevřené prostory a stavět na současných zdrojích, aby se dosáhlo ekonomického rozvoje.

Celkový efekt, který vytváří projekt, je povýšení řeky na součást urbanistické koncepce, jenž spojuje potřeby populace 21. století a historických imperativů nezbytných k zachování památky UNESCO.

 

Více informací o tomto projektu zde. Pro bližší informace o soutěži Holcim Awards a přihlášení vlastního projektu se podívejte www.HolcimAwards.org.

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři