Události / architektonické soutěže

Soutěž Active House Award: zvláštní cena - Komfortní bydlení nad městem

Zvláštní ocenění v prvním ročníku soutěže Active House Award získal student brněnské Fakulty architektury Kryštof Foltýn za svůj návrh bytového domu nad Brnem.

Kryštof Foltýn , 30. 7. 2012

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Bytový dům je situován v lokalitě Červený kopec v Brně. Parcela je v současnosti využívána jako zahrádkářská kolonie. Ze severovýchodní strany vymezena sběrnou komunikací, jižní část lemuje vzrostlá zeleň, severozápadní část ohraničuje skalnatý masiv. Pod tímto masivem se nachází kolonie Kaménka se svou specifickou urbanistickou strukturou. Z jihozápadní strany zde proudí dostatečné množství využívané sluneční energie. Území se nachází v bezprostřední blízkosti Svrateckého údolí, a svou polohou tak umožňuje působivé výhledy do okolní krajiny a na západní část města Brna.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Díky místní specifické urbanistické struktuře byla již zprvu vyloučena objemová jednotnost stavby. Objekt je tedy koncipován jako čtyři na sobě nezávislé kompaktní hmoty, které jsou aditivně řazeny za sebou. Tyto celky svým tvarem a sedlovou střechou různorodého tvaru poukazují na přítomnost specifické kolonie Kaménka. Mezi jednotlivými částmi je pak komunikační jádro a vstupy do jednotlivých bytů. Výšková úroveň objektů navazuje na stávající objekt v jižní části a stoupá směrem k severozápadu. Severo-západní část vytváří spolu se severovýchodní stranou nároží a formuje tak uliční frontu. Do uliční fronty jsou orientovány komerční pronajímatelné plochy v 1.NP. Zatravněná jižní část pozemku pak slouží jako klidné zázemí pro relax a volnočasové aktivity.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

V 1.NP jsou zřízeny pronajímatelné komerční plochy se základním vybavením, sběrná místa pro tříděný odpad a kočárkárna. V 2.NP až 4.NP se nachází prostorově velkorysé bytové jednotky 4+1 mezonet, 3+1 mezonet, 3+1, 2+1, 1+1 a 4+1.

V 1. PP je navrženo podzemní parkování pro 14 automobilů, dále pak sklepní prostory, kolárna a technické zázemí objektů. Propojení všech výškových úrovní zajišťují 3. komunikační jádra-u dvou z nich je zřízen výtah. Obytné prostory bytů jsou orientovány směr jih-jihozápad, ložnice a pokoje pak severovýchodně.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Objekt je navržen jako monolitická betonová konstrukce dobře akumulující teplo, o tloušťce stěny 200mm. Tepelná izolace bude z minerální vaty tl. 250mm. Spodní část stavby tvoří železobetonová vana, komunikační jádra pak ocelový skelet, který je vyplněn perforovanými plechy. Celá stavba je obalena dřevěným vertikálním obkladem.

Do jihozápadní části střešní konstrukce jsou zabudovány solární kolektory pro ohřev TUV a fotovoltaické panely. Dále je zde navržen zemní kolektor o délce 800m. Větrání probíhá pomocí přirozené ventilace, zprostředkované komínovým efektem. V zimním období se o výměnu vzduchu stará rekuperační jednotka.

  • Autoři: Kryštof Foltýn
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Škola: FA VUT
  • Město: Brno
  • Datum projektu: 2012

Klíčová slova:

Active House Award bytový dům

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři