Události / architektonické soutěže

Soutěž Grand Prix Mobitex 2011

V rámci Mezinárodního veletrhu bydlení MOBITEX, jehož pořadatelem jsou Veletrhy Brno, a.s., se každoročně koná soutěž Grand Prix Mobitex. Výrobkům vystaveným na tomto veletrhu jsou udílena ocenění v kategoriích „progresívní design“ a „progresívní technologie“.

Česká tisková kancelář , 15. 2. 2011

Do soutěže Grand Prix Mobitex mohou přihlásit své práce z období posledního roku také studenti a školy. Výběr nejlepších, odbornou komisí vybraných děl je prezentován na veletrhu, autoři tří nejlepších prací získávají ocenění a finanční odměnu. 

Motto: tradice contra inovace

Školy a studenti mohou prezentovat návrhy z oblasti nábytku a bytových doplňků: výrobky, prototypy a modely. Předložené návrhy musí splňovat kritérium originality, kreativity, progresivity, nekonvenčnosti a funkčnosti.

Uzávěrka přihlášek je 25. února 2011!

Podmínky účasti Přihlášení je bezplatné Na veletrhu MOBITEX 2011 bude v pavilonu G vystaven výběr nejlepších prací vybraných odbornou komisí, kterou jmenuje pořadatel Autoři tří nejlepších prací vybraných odbornou komisí v době veletrhu získají finanční odměnu ve výši: 30.000,- Kč (1. místo), 20.000,- Kč (2. místo), 10.000,- Kč (3. místo)

Přihlášení Přihlásit se mohou ve stanoveném termínu školy a studenti, jejichž práce vyhovují zadání projektu Přihlášeny mohou být výrobky, prototypy a modely (nejlépe v měřítku 1:1) Přihlášený subjekt musí ve stanoveném termínu dodat podklady potřebné pro hodnocení

Hodnocení, prezentace Hodnoceny budou pouze práce vyhovující zadání a splňující podmínky pro hodnocení a výběr, čímž je míněno dodání kompletních podkladů pro hodnocení ve stanoveném termínu Všechny přihlášené práce splňující podmínky pro hodnocení budou prezentovány na webových stránkách pořadatele Přihlášený subjekt, jehož práce bude odbornou komisí vybrána pro výběrovou expozici, dodá ve stanoveném termínu podklady pro prezentaci na webových stránkách pořadatele, na vlastní náklady dopraví práci do pavilonu G a bude se podílet na prezentaci minimálně první den konání veletrhu Pořadatel zajistí uvedení všech přihlášených prací a vyznačení prací vybraných pro výběrovou expozici na webových stránkách, vystavení vybraných prací v pavilonu G a jejich pojištění

Důležitá data: 25. 02. 2011 uzavření přihlášek, termín odevzdání podkladů pro hodnocení 04. 03. 2011 jednání hodnotící komise 15. 03. 2011 doplnění podkladů pro prezentaci na webových stránkách pořadatele, uzavření podkladů pro expozici 11. 04. 2011 předání exponátů a jejich instalace 11. 04. 2010 termín odevzdání prací v pavilonu G na brněnském výstavišti, instalace (9.00–12.00 hod.) 12.–16. 04. 2011 konání veletrhu, provozní doba 9.00–18.00 hod. (16. 4. 2010 pouze do 16.00 hod.) 12. (13.) 04. 2011vyhlášení výsledků Grand Prix Mobitex 16. 04. 2010 převzetí prací, deinstalace, odvoz (po 16.00 hod.)

Podklady pro hodnocení a výběr musí obsahovat tyto položky: a/ škola: - název školy (včetně názvu fakulty, katedry, ateliéru, oborů), přesná adresu včetně PSČ - jméno kontaktní osoby - stručný text o škole (katedře, ateliéru) charakterizující její zaměření v rozsahu max. 900 znaků včetně mezer - stručnou charakteristiku autora v rozsahu max. 900 znaků včetně mezer - stručný text charakterizující přihlášenou práci (projekt) v rozsahu max. 900 znaků včetně mezer (pro každou přihlášenou práci samostatná charakteristika), rozměry, materiál - CD s prezentací v powerpointu nebo s náhledovými fotografiemi exponátů a popisem

b/ autoři přihlašující se individuálně: - jméno autora + název školy, kterou studuje, přesnou adresu autora včetně PSČ - stručnou charakteristiku autora v rozsahu max. 900 znaků včetně mezer - stručný text charakterizující přihlášenou práci (projekt) v rozsahu max. 900 znaků včetně mezer (pro každou přihlášenou práci samostatná charakteristika), rozměry, materiál - CD s prezentací v powerpointu nebo s náhledovými fotografiemi exponátů a popisem

Přihlášky nekompletní nebo dodané po termínu budou vyřazeny! Přihlášky si můžete stáhnout ZDE

Klíčová slova:

soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři