Události /

UMPRUM představuje letní ARTSEMESTR 2013

ARTSEMESTR převléká kabát. Letos poprvé v kompletně novém vizuálním stylu!

VŠUP Praha , 10. 6. 2013

Vernisáž -> středa / 12.6.2013 / 18:00 / budova UMPRUM / náměstí Jana Palacha 80.

Diplomky 2013 -> 21.6.2013 – 28.6.2013

Letní Artsemestr Vysoké školy uměleckoprůmyslové vůbec poprvé představí kompletně nový vizuální styl, který bude nyní používat. Škola se vrací k používání zkratky Umprum, jenž byla v předválečných letech její unikátní značkou. Nabízí se tak srovnání s aktuální progresivní tvorbou mladých umělců v kontrastu ke grafice Štěpána Malovce, odkazující ke klasickým hodnotám prověřených časem!

Studenti Ateliéru Filmová a televizní grafika se pod vedením Jakuba Zicha věnovali vytvoření znělky pro Czech Design - Nový obal.

Ateliér Grafický design a nová média aka OSTROV POKLADŮ, vedený Petrem Babákem, si zkoušel trochu zavěštit z křišt'álové koule. V rámci hlavního tématu semestru totiž opustil papír a tradiční grafické nástroje a zkoušel hledat směřování a definovat budoucnost. V rámci doprovodných workshopů například s Filipem Dědicem hledali studenti produkt blízké budoucnosti nebo se s Davidem Vrbíkem riskantně čvachtali v paprscích nekompromisních laserů. Dále navrhli nový vizuální styl pro spřátelený architektonický ateliér VŠUP A4 vedený Romanem Brychtou nebo autorské knihy Vltava pro aktivitu Avoid. Součástí Artsemestru je i výstava tašek, prezentace spotů z výroby a prodej tašek zrealizovaných pro hipsterský shop Basmatee ve Školské ulici

Federico Díaz a jeho studenti v domovském Ateliéru Supermédií individuálně zkoumali témata spjatá s civilizačními poruchami. V ateliéru vznikne portál se současnými štukami a místností bude rezonovat hledání odpovědí na téma bezpečí a řešení jeho nefunkčnosti. „Symetrie proměněná do totemu odolávajícího nestabilitě!“

Klauzury Ateliéru sochařství jsou situovány na ose mezi dvěma ateliérovými výstavami: částečně prezentují zkušenost z výstavy Sochař nebo zahradník (květenzáří 2013, Alšova Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou) a zároveň ověřují některé práce pro výstavu Lapidarium (červenec-srpen 2013, galerie Jaroslava Fragnera). Bez přímého zadání se staly tématy jednotlivých prací (městská) krajina, práce s historickým materiálem, místní specificita, objekt a socha, soukromé a veřejné, tvrdé a měkké, obraz a jeho realita.

Zadáním semestrální práce v Ateliéru grafický design a vizuální komunikace vedeném prof. Rostislavem Vaňkem bylo téma "mobilita". Studenti v návaznosti na exkurze do muzeí německých automobilek ve Stuttgartu, Mnichově a Ingolstadtu zpracovali téma pohyblivost - fenomén kladů a záporů spojených se svobodným pohybem. Na klauzurách se návštěvníci tohoto ateliéru mohou seznámit s portréty studentů - každý si vybral losem svého kolegu či kolegyni a vytvořil jeho portrét, který je syntézou reálné vizuality a duchovního obrazu (rozměru) dané osobnosti. Portrét neměl být karikaturou ani chytráckou vytáčkou – únikem od zadání. Mohl odrážet práce či záliby portrétovaného, měl být jednoznačně srozumitelný, avšak s dostatečnou dávkou fantazie a imaginace.

Atelier Architektura I. během rektorování profesora Smetany pokračuje v angažování hostujících vedoucích. V tomto semestru jím je ing. arch. Jakub Fišer. Aktuální semestr byl ve znamení především urbanistických úloh dvou typů. Velkoměstské zadání se snažilo najít vizi kolonizace území autobusového depa Kačerov. Území pražské vnitřní periferie, které je dnes ostrovem mezi dopravními toky a je obrovským spícím potenciálem města a dnes mentálně jakoby neexistující lokalita. Druhým tématem bylo městečko Pečky. Místo známé jako železniční stanice na Kolínské dráze. Skomírající periferie středních Čech. Skupina posluchačů, která si Pečky vybrala, se pokusila mezi handikepy městečka najít a rozvinout jeho nesporný potenciál.

Studenti atelieru K.O.V. připravili sérii autorských šperků na základě individuálně zvolených témat a inspiračních zdrojů. Instalace pod názvem "NA ŠIKMÉ PLOŠE" představí ucelené kolekce broží, prstenů, řetezů a náramků, vytvořených prevážně z netradičních materiálů.

V ateliéru Keramika Maxima Velčovského každý student zpracovával jinou experimentální keramickou techniku a zabýval se tématem: Suvenýr.

O ARTSEMESTRU

Artsemestr je pravidelná prezentace prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pro širokou veřejnost. Pro studenty představuje Artsemestr jedno z nejdůležitějších období studia. Projekty, které zde vystavují,vystihují to nejhodnotnější z jejich semestrální tvorby. Veřejnosti se tak nabízí výjimečná možnost zhlédnout, které vize a nápady, jaké materiály a postupy jsou v danou chvíli pro studenty stěžejní. Množství ateliérů a jejich konkrétní specializace (architektura, design, volné umění, grafika a užité umění) přináší široké možnosti vyjádření, a přehlídka se tak stává tím nejucelenějším a nejpestřejším pohledem na současnou mladou tvorbu v oblasti umění a užitého designu.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři