Události / architektonické soutěže

Vítěz soutěže Cesty městy: Multifunkční dopravní terminál

Soutěž Cesty městy již zná vítěze ročníku 2011. Stala se jím stavba dopravního terminálu v České Třebové, významném uzlu železniční dopravy.

EARCH.CZ , 26. 6. 2012

Vazba na širší koncepci rozvoje, navazující opatření

Tato investice s významným finančním podílem z prostředků EU, má šanci významně ovlivnit život čtvrtého největšího města Pardubického kraje a být důstojnou branou rozvoje turistického ruchu této části kraje i Orlických hor. Současně zajišťuje dopravní obslužnost regionálního významu.

Spolupráce s veřejností

Veřejnost byla průběžně informována o přípravě a průběhu stavby v místních médiích (kabelová televize, internetový zpravodaj, tištěný zpravodaj), za účasti veřejnosti byly projednávány změny v organizaci dopravy a parkování v přilehlých ulicích včetně cílového řešení.

Způsob vyhodnocení úspěšnosti řešení

V rámci projektu ROP je nastaveno 5 leté hodnocení udržitelnosti projektu s ročními etapami včetně hodnocení dosažených a udržených nově vzniklých pracovních míst, dále je součástí i mediální propagace projektu a jeho přínosu pro cestující veřejnost.

Technické parametry řešení

zastavěná plocha 13 500 m2 obestavěný prostor 16 000 m3 velikost podzemních garáží cca 200x32 m

Železobetonová konstrukce podzemních garáží je založena na převrtávaných pilotových stěnách a pilotách pod prefabrikovanými sloupy. Střešní konstrukci garáží tvoří 188 ks železobetonových nosníků zalitých spřaženou monolitickou deskou. Na stavebním objektu podzemních garáží byly vybudovány kompletní konstrukce komunikací, ocelová konstrukce zastřešení autobusového nádraží, veřejné osvětlení, mobiliář, zeleň a parkoviště pro TAXI.

Komentář hodnotící komise

Klady:

velkorysé řešení přestupního dopravního uzlu příkladné skloubení individuální cyklistické a automobilové, místní i dálkové autobusové a železniční dopravy kultivace veřejného prostoru i nad rámec dopravních opatření vytvoření podmínek pro využití hromadné dopravy – nízká cena parkování, úschovné kóje na kola

Zápory:

provozní náklady mohou dosáhnout neúměrné výše

Klíčová slova:

nádraží rekonstrukce

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři