Admonter

Zaměření: 
výrobce
Město: 
Admont
Díky 900-it leté tradici kláštera v Admontu je možné říci, že tvoříme hodnoty již několik staletí. Jedinečné krásy okolních lesů, luk a hor se snažíme vtisknout do každého unikátního prkna. Při výrobě, která probíhá pouze v městečku Admontu, dbáme na všechny ekologické aspekty a to s ohledem na místní krajinu a udržitelnost. Věříme, že jedině tak můžeme být hrdí na naše produkty. ADMONTER - člen skupiny STIA Hlozindustrie GmbH.
+1
0
-1