A69, Petr Hájek, re:architekti a Vallo Sadovsky se účastní vyzvané soutěže na řešení bytového komplexu v Košicích

Pondělí, 28. Leden 2019 - 0:12
| Napsal:

Začátkem letošního roku vyhlásila společnost ANDROMEDA INVEST s.r.o. vyzvanou jednokolovou urbanisticko-architektonickou soutěž na řešení prázdného pozemku na okraji košického sídliště KVP. Vyhlašovatel oslovil špičkové slovenské a české architekty, kteří mají do 5. února čas odevzdat návrh nového bytového komplexu, který vyplní téměř 30 tisíc metrů čtverečních momentálně nevyužívané plochy.

Soutěž na návrh bytového komplexu Andromeda na sídlišti KVP v Košicích, řešené území. Zdroj: https://www.facebook.com/bytyandromeda/
Fotoalbum: 

Téměř tříhektarový pozemek na hranici mezi individuální zástavbou rodinných domů a panelákovým sídlištěm KVP v Košicích zeje momentálně prázdnotou. S nápadem využít jeho potenciál přišla společnost ANDROMEDA INVEST s.r.o., která 2. ledna 2019 vyhlásila jednokolovou projektovou soutěž na návrh nového bytového komplexu.

Cílem soutěže je najít optimální řešení nové zástavby, která svým uspořádáním efektivně využije možnosti pozemku, zároveň však zohlední také vazby na stávající urbanistickou strukturu a případný budoucí rozvoj území. Návrh by tak měl představovat příjemné a funkční místo odpovídající standardům dnešního bydlení střední a vyšší střední třídy, s minimálně 400 bytovými jednotkami doplněnými o potřebnou občanskou vybavenost. Bližší specifikace zadání vychází převážně z podmínek ÚHA Košice, které předepisují například maximální podíl zastavěné plochy či procentuální zastoupení zeleně.

S návrhem řešení bytového souboru oslovil zadavatel přední slovenská i česká studia. Vedle lokálních ateliérů se tak na osmimístném seznamu vyzvaných týmů objevují bratislavská studia Vallo Sadovsky Architects a Compass i trojice kanceláří z České republiky: A69 – architekti, Petr Hájek Architekti a re:architekti.

Předložené návrhy posoudí odborná porota, ve které zasednou architekti Anton Reitzner (3linea architekti), Irakli Eristavi (zerozero), Viktor Malinovský, propagátor a kritik architektury Adam Gebrian a zástupce vyhlašovatele Miroslav Kacej.

Návrhy mohou soutěžní týmy odevzdávat do 5. února 2019. Následně bude mít porota necelý měsíc na výběr vítěze, výsledky budou zveřejněny v polovině března. Každé oslovené studio získá režijní odměnu 3000 eur plus dalších 500 eur pro mimokošická studia jako náhradu dopravních nákladů.  

Vyzvané kanceláře

 • AM - ARCH, Košice
 • ar.chitect, Košice
 • ATELIER 69 - ARCHITEKTI, Praha
 • Compass, Bratislava 
 • pačay architekti, Košice
 • Petr Hájek Architekti, Praha
 • re:architekti studio, Praha
 • Vallo Sadovsky Architects, Bratislava

Porota

Řádní členové
Závislí na vyhlašovateli:

 • Ing. Miroslav Kacej - konatel společnosti Andromeda Invest, s.r.o.

Nezávislí na vyhlašovateli:

 • Ing. arch. Viktor Malinovský - autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Irakli Eristavi - autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. MArch Adam Gebrian
 • Ing. arch. Anton Reitzner - autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty
Závislí na vyhlačovateli:

 • Mgr. Martin Eliaš - konatel společnosti Andromeda Invest, s.r.o.

Nezávislí na vyhlačovateli

 • Ing. arch. Peter Stano - autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Ladislav Bobčák - autorizovaný architekt SKA