Gion A. Caminada - Tvorba míst

Datum konání: 15.06.2014, 18:00

Čtvrtek, 10. Duben 2014 - 14:42
| Napsal:

Dne 6.5. proběhne v Betlémské kapli v Praze přednáška švýcarského architekta Giona A. Caminady. Následující den pak bude zahájena výstava díla tohoto autora v Galerii současného umění a architektury českobudějovického Domu umění, která zde potrvá až do června. Nenechte si ujít tuto výjimečnou příležitost setkat se s tímto švýcarským architektem.

Gion A. Caminada - Tvorba míst

Tato výstava, kterou Caminada připravil speciálně pro prostory českobudějovické galerie se soustředí na téma TVORBA MÍST. Pojednává zde méně o jednotlivém architektonickém objektu, ale mnohem více se zabývá ideou, jak nějaké místo posílit v jeho nejširší realitě. Výstava je rozdělena do pěti částí a divák se má možnost setkat jak s vesnicí Vrin, vztahy objekt – krajina, ale také i místem dalšího Caminadova působiště – ETH Curych.

Caminada postavil svoji tvorbu na tom, že domy musejí odrážet lidské příběhy, architektura je interdisciplinární obor a technika je jen doplňkem. Současnými prostředky se snaží vtisknout tradiční tvář alpskému prostředí. Zároveň však přiznává, že se architektura stává stále více politickou záležitostí. Tvůrce musí překonávat řadu překážek souvisejících s politikou. Vidí v tom i částečnou slabinu současné architektury, která se odnaučila řešit problémy.

Středem zájmu je pro Caminadu krajina / periferie /. Charakterizuje ji jako domestikovanou přírodu. Kdysi značná podpora právě tohoto území švýcarskou vládou se postupně začala vytrácet, vláda se rozhodla podporovat centra / spádová města a velké vesnice /, jež by měla pozitivně ovlivňovat a inspirovat periferii. On je však přesvědčen o správnosti opačného postupu. Domnívá se, že takovýto způsob by naopak vedl ke zvyšování počtu opuštěných vesnic.

Ve své tvorbě tak velmi dbá na tradici a kontinuitu, obsah a ne pouze na obraz. Jeho stavby mluví srozumitelným jazykem s prioritou vlastní funkce. Velký důraz klade na detail a neustále zkoumá možnosti tradičních konstrukcí a snaží se stále hledat cesty k dokonalému modelu roubeného domu.

Můžeme hovořit o architektuře s reflexí původní kultury, s respektem k místu, které není jen romantickým prostředím, ale také krajinou s nástrahami rozmarů počasí.

Výstava a přednáška se konají pod záštitou Švýcarského velvyslanectví v Praze a ve spolupráci s Präsenz Schweiz a Pro - Helvetia.

Hlavní partner a sponzor přednášky - ČVUT Fakulta architektury Praha a Velvyslanectví Švýcarska

Klíčová slova: