Inventura Urbanismu 2014

Datum konání: 28.11.2014, 09:00

Čtvrtek, 20. Listopad 2014 - 20:53
| Napsal:

Metodika zadávání územních plánů velkých měst

Inventura urbanismu 2014

kdy: pátek 28. 11. 2014 od 9h
kde: Fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha-Dejvice

V rámci jednodenní konference budou představeny závěrečné výstupy programového projektu Hlavního města Prahy: Vztah rozvoje měst a přípravy územně plánovací dokumentace.

Na dopolední prezentaci navážou odpoledne přednášky a diskuse ostatních týmů na klíčová témata.

Přednášející:

doc. Ing. arch. Jan Jehlík
JUDr. PhDr. Jiří Plos

Účastníci odpoledních prezentací a panelových diskusí:

Ing. arch. Milan Körner
Ing. arch. Jan Sedlák
Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.
doc. Ing. arch. Michal Kohout
Ing. arch. Jaroslav Zima
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
+ další členové výzkumných týmů

Ročník 2014 probíhá pod záštitou České komory architektů a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR PRAHA).

Více informací najdete na www.inventuraurbanismu.cz.