Události /

Do Prahy se sjedou urbanistické špičky

Fakulta architektury ČVUT v Praze hostí od 13. do 16. července 2015 největší každoroční setkání odborníků na územní plánování a urbanismus, kongres Asociace evropských vysokých škol urbanismu a územního plánování AESOP 2015. Tématem letošního kongresu bude hledání odpovědnosti.

EARCH.CZ , 9. 7. 2015

Naše města se rozšiřují, vzdálenosti, které většina jejích obyvatel musí cestovat do zaměstnání, službami a zábavou, se neustále zvyšuje. Finance na udržování a zlepšování komunikací, inženýrských sítí a veřejných služeb se snižují. Bohatí se koncentrují do uzavřených společenství, zatímco jiní mohou zůstat uvězněni v sociálních a etnických ghettech.

To je jen letmý popis problémů, se kterými se společnost potýká, a které by mohla městská a regionální správa účinně řešit prostřednictvím plánování. To je však kontrolováno, ovlivňováno často nevyváženými vztahy mezi veřejnou správou a soukromým sektorem a prostor pro činnost odborníků se rozpouští a mísí s podnikatelskými zájmy. Trhlina mezi pravomocemi a pocitem odpovědnosti se zvětšuje. Kdo by měl převzít odpovědnost za to, jak bude prostředí kolem nás vypadat v budoucnu?

„AESOP je velmi vhodným fórem pro tuto diskusi. Sdružuje akademiky a mladé výzkumníky ze 150 evropských škol urbanismu a plánování, tedy většinu lidí, kteří mají odborně blízko k tomu, co se děje s evropskými městy a regiony“, konstatuje Prof. Karel Maier, vedoucí Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Organizátory kongresu jsou Fakulta architektury ČVUT v Praze ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě. Záštitu nad kongresem převzala ministryně pro místní rozvoj ČR, primátorka hlavního města Prahy, Česká komora architektů a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Partnerem kongresu je také Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Kongresu se zúčastní přes 650 delegátů převážně z evropských zemí, ale také z Číny, Taiwanu, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu, USA, Kanady, Latinské Ameriky, Indie nebo Ruska. Příspěvky a diskuse se budou zabývat tématy soudržnosti komunit v multikulturním světě, etiky, odpovědnosti a závazků vlád a profesionálů, sociálního rozměru urbanismu, zodpovědné ekonomiky a veřejných financí měst nebo kultury, zábavy a turismu jako všeléku či hrozby.

Jak se změnilo plánování v postsocialistických zemích za posledních 25 let a jakou cestou by se měla východní Evropy vydat? To bude předmětem přednášky hlavního hosta kongresu Ivána Tosicse z Metropolitního výzkumného ústavu v Budapešti. „V řadě zakládajících států EU se zvětšuje flexibilita ze strany veřejných institucí, aby se podpořily občanské iniciativy vedené „zdola nahoru“. Tento přístup v postkomunistických zemích střední Evropy zatím chybí. Je třeba zavést nové formy správy, které budou založeny na posílení práv občanů a účasti všech příslušných zúčastněných stran“, navrhuje maďarský matematik, sociolog a odborník na bytovou a regionální politiku Evropské unie.

Spolupráce státní správy a veřejného sektoru bude také tématem pro panelovou diskuzi, která se bude konat v úterý 14. července 2015 od 19:00 na Nákladovém nádraží Žižkov a doplní vědecký program konference. O využití energie občanských iniciativ, úloze samospráv a urbanistů v městském plánování budou debatovat: Matěj Stropnický (radní pro územní rozvoj), Eric Swyngedouw (profesor geografie na Manchesterské univerzitě), Willemijn Lofvers (architekta a zakladatelka Bureau Lofvers), Frank Othengrafen (profesor Regionálního a územního plánování na Hannoverské univerzitě). Moderuje Petr Návrat, vedoucí týmu participace v plánování města na Institutu plánování a rozvoje.

Po diskuzi bude následovat od 21:30 projekce filmu “Plán” (Česko, 2014, 90 min, režie Benjamin Tuček). Diskuze i filmová projekce jsou otevřené pro veřejnost. Pracovním jazykem je angličtina.

Více o kongresu Asociace evropských vysokých škol urbanismu a územního plánování AESOP 2015 lze nalézt na http://www.aesop2015.eu/

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 9. 7. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři