Město a doprava

Datum konání: 12.11.2012, 18:30

Čtvrtek, 8. Listopad 2012 - 21:45
| Napsal:

Lidová škola urbanismu a Galerie Jaroslava Fragnera Vás srdečně zvou na panelovou diskusi "Město a doprava: o dopravní koncepci v Praze".

Fotoalbum: 

Formát

4 témata, 4 hosté. 
Prezentace a krátká reakce, 7 + 7 minut na každé téma. 
Poté bude následovat volné diskuse s účastníky LŠU.

 
 
 

Program a hosté

Ing. Vratislav Filler, PhD.: dopravní tým Auto*Mat 
Proč Praha potřebuje dopravní masterplan? 
Význam dopravního masterplanu pro udržitelný rozvoj města. Od pasivní dopravní politiky k politice aktivní.

Ing. arch. Ivan Lejčar, dopravní urbanista 
Příměstská železnice - páteř veřejné dopravy v aglomeracích 
O koncepci příměstské železnice v Praze v evropském kontextu. Role železnice v dopravním systému aglomerací.

Ing. arch. Lukáš Vacek, urbanista, ARCHIP 
Městotvornost dopravního systému 
Různé druhy dopravy mají odlišný dopad na charakter území. Srovnání různých druhů veřejné dopravy z hlediska městotvornosti.

Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., kybernetik, o. s. Občané proti hluku a emisím 
Územní plán a emise 
Zátěže ve městě. Dopady růstu dopravy. Jak může územní plán ovlivnit míru zátěže. Možnosti mimo územní plán.

Moderuje: Martin Veselý, 
PragueWatch 
Kontakt: Martin Veselý +420 721 951 245