Veřejná výstava Vojtěšská huť ve studentských projektech

Datum konání: 23.06.2011 (Celý den) - 30.10.2011 (Celý den)

Pátek, 1. Červenec 2011 - 17:36
| Napsal:

V rámci letošních Industriálních stop pořádá Občanské sdružení Kladno - Koněv pod patronátem Galerie Jaroslava Fragnera výstavu odvážných studentských projektů zabývajících se revitalizací legendární Vojtěšské huti. Od 24. června tak bude možné v kladenské Zámecké Galerii shlédnout oceněné architektonické a urbanistické návrhy vzniklé v letech 2004 – 2011.

výstava

Nespornou výhodou a přínosem mladých studentů architektonických oborů je, že nejsou svázáni předsudky, byrokracií, nemusejí vnímat nelehce proniknutelné lobbistické či majetkové zájmy a vytvářejí tak odvážné koncepce, které jsou sice idealistické, ale také reflektující, ba definující dnešní postoj k průmyslovému dědictví.K vidění bude například diplomová práce Václava Kruliše oceněná Českou komorou architektů transformující bývalé koksovny na věznici, projekt konverze rudných zásobníků na terminál MHD Tomáše Lapky či urbanistická studie KLADNO +30, která zvítězila v soutěži O nejlepší studentský urbanistický projekt 2010. Výstavní panely doprovodí výtvarná instalace Tomáše Voldrába nesoucí název “Kdo jsme? Kam jdeme? Kladno – Koněv.“ 

„Vystavené práce zbystřují pozornost a zájem, provokují fantazii. Věříme, že by se mohly stát odrazovým můstkem, východiskem pro potřebnou změnu,“ dodává historik Benjamin Fragner, který výstavu zaštiťuje.

V návaznosti na sérii mezinárodních bienále Industriální stopy (2005, 2007, 2009, 2011), do jejichž akcí se město Kladno aktivně zapojuje, hledají vystavené projekty nový vztah k zapomenutým, odstrčeným či zašantročeným místům po zaniklé industriální éře. Areál bývalé Vojtěšské huti (Huť Koněv) s pozoruhodnými industriálními stavbami a nezaměnitelnou atmosférou, ale především i klíčovou polohou pro urbanismus sídla, je totiž doslova modelovým příkladem toho, jakým kulturním potenciálem by mohlo být průmyslové dědictví v projektech udržitelného rozvoje města.