Architekt Petr Tuček vytvořil s platformou object-e studii bytových domů v Sokolově

Pátek, 1. Únor 2019 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Pro město Sokolov vytvořil architekt Petr Tuček ve spolupráci s platformou object-e studii nových bytových domů v blízkosti městského centra. Návrh pracuje s formou částečně otevřeného bloku složeného ze čtyř obytných domů, které mezi sebou vytvářejí polosoukromá prostranství a svou strukturou navazují na tradiční urbanismus Sokolova. Se zpracováním studie oslovilo západočeské město celkem 3 ateliéry – vedle architekta Petra Tučka tak svůj návrh vytvořili ještě další dvě česká studia.

Studie bytových domů Sokolov, vizualizace, Petr Tuček, object-e
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Petr Tuček
Ateliér object-e
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Sokolov
Ulice, číslo Křižíkova
Datum projektu 2018

Projekt se zabývá návrhem komplexu bytových domů ve městě Sokolov v zajímavé lokalitě blízko středu města, na místě bývalého dopravního hřiště, které působí dojmem parku, v sousedství s obchodním centrem, při ulici Křižíkova.

Návrh se snaží zachovat v největší míře vzrostlou přirozenou hranici lokality, tvořenou reliéfem terénu – jakýmsi návrším, vzrostlými topoly a uspořádáním hmot obytných domů vytvořit „poloblok“ polootevřený městský blok domů, který vytvoří vnitřní poloveřejný-polosoukromý otevřený prostor. Navazuje tak na tradiční uspořádání města, tvořící ulice, dvory, náměstíčka – piazzetty. Tradiční formy uspořádání zástavby, které v nové části města zatím chybějí.

Blok je „rozřezán“ přirozenými komunikacemi v lokalitě na 4 funkční celky - 4 domy s kapacitou 88 bytů. Kdy při západní straně jsou domy třípodlažní, s předzahrádkami do soukromého parku a izolované od ulice Křižíkovy vzrostlou zelení, při straně východní jsou domy na pilotech, pohybujeme se zde v poloveřejném prostoru.

Blok domů má společné suterenní podlaží s parkovacími místy rezidentů, s vjezdem z klidné jižní strany.

Sokolov je zajímavé a rozmanité město, spojující a jedinečnou formou reprezentující vývoj společnosti po staletí. Návrh se snaží pokračovat v tom dobrém, chce obohatit lokalitu, nabídnout lidem místo pro zdravý život v dobré komunitě, podílet se na veřejném prostoru a jeho obohacení, propojit jednotlivé části města a přispět k „městskému“ charakteru místa při zachování původního reliéfu a zeleně.