Ateliér Martina Rajniše propojil novou budovu kliniky Dr. Pírka se skálou lesoparku

Pondělí, 5. Listopad 2018 - 0:20
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Nemocniční areál kliniky Dr. Pírka v Mladé Boleslavi s více než osmdesátiletou tradicí doplnila nová budova od předního českého architekta prof. Martina Rajniše. Stavba s prohnutým půdorysem rámuje sousední lesopark, s nímž je funkčne propojena subtilní lávkou přímo vystřelující z prosklené jižní strany objektu. Citlivý vztah s okolní přírodou se odráží také v řešení fasád – barevnost vápencového obkladu harmonuje s přilehlými skalními bloky. Projekt vzešel z vyzvané architektonické soutěže, které se studio Huť architektury Martin Rajniš zúčastnilo před necelými třemi lety. Letos studio dokončilo také novou pražskou rozhlednu Doubravka, kterou tvoří dřevěné kmínky.

Nová budova Kliniky Dr. Pírka, Martin Rajniš, David Kubík © Aleš Jungmann
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Rajniš, David Kubík
Ateliér Huť architektury Martin Rajniš
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Madá Boleslav
Ulice, číslo Na Celně, 885
PSČ 29301
Suma 95 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2016
Datum realizace 2017
Užitná plocha 1 740.00m2
Zastavěná plocha 740.00m2
Poznámka

Spolupráce: Deltaplan

Na začátku roku 2016 se prof. Ing. arch. Martin Rajniš společně s Davidem Kubíkem zúčastnili vyzvané soutěže. Záměrem bylo vytvořit nemocnici, která zahrne prvky moderního zdravotnického zařízení a současně bude dýchat přátelským prostředím. Dalším předpokladem bylo vytvořit projekt, jenž bude citlivě zasazen do přírodního prostředí přilehlého lesoparku.

Nová multifunkční budova ambulantních činností má za cíl odlehčit trvale přetěžované ambulantní části kliniky a zajistit dostatečnou kapacitu a komfort pacientům i zaměstnancům. Podařilo se zde uvést do provozu ambulantní péči v oboru kardiologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie, cévní chirurgie a lékárny.

Architektonické řešení budovy citlivě ctí hlavní účel, tedy poskytování lékařské péče. V budově je nejen ambulantní péče, fyzioterapie a lékárna, ale jsou zde také prostory pro odborné semináře a přednášky. Lidé zde najdou moderní čekárny, kavárny a restaurace.

Severní strana směrem k ulici Na Celně je obložena pískovcem v barvě okolních skal. Stavba je zasazena do terénu osázeného vzrostlými dřevinami. Na jižní straně je skleněná fasáda. Cílem vedení kliniky bylo nejen vytvořit multifunkční zdravotnickou budovu, ale také ji co nejšetrněji zasadit do okolního prostředí. To se podařilo. Budova je přímo spojena s parkem areálu lávkou pro pěší. Stavba obepíná skalní vyvýšeninu, na níž stojí starší část areálu kliniky. Jedná se o štíhlou podélnou hmotu, jež je svými geometrickými vlastnostmi podobná skále, u níž je umístěná. Je postavená takzvaně do zatáčky. Kopíruje okolní komunikaci a zároveň je zasazena do terénu lemovaného vzrostlými stromy. Na jižní straně budovy je lehká skleněná fasáda. Na severní fasádu byly naopak použity kameny v barvě sousedící skály.