Atelier RAW navrátil brněnské zastávce MHD její původní funkcionalistickou eleganci

Pátek, 28. Prosinec 2018 - 0:05
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Při příležitosti 120 let od narození významného brněnského funkcionalistického architekta Oskara Pořísky navrhl tamní ateliér RAW  ojedinělou rekonstrukci zastávky veřejné dopravy. Vzhledem k havarijnímu stavu objektu byli architekti nuceni přistoupit ke kompletní náhradě původní konstrukce, výsledek však rozhodně stál za námahu a Brno si na svůj seznam funkcionalistických památek může hrdě zapsat další obnovenou perlu – 90 let opomíjená zastávka MHD se tak konečně opět probudila k životu.

Rekonstrukce funkcionalistické zastávky od architekta Oskara Pořísky, Atelier RAW © Bořivoj Čapák
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Tomáš Rusín, Ivan Wahla
Ateliér Atelier RAW
Spolupracovníci Nina Ličková
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Ulice, číslo Ovocný trh
Suma 2 500 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2015
Datum realizace 2017
Zastavěná plocha 44.00m2

Zastávka byla navržena architektem Oskarem Pořískou v roce 1926 a nese typické znaky počínající funkcionalistické architektury. Oskar Poříska, od jehož narození uplynulo v roce 2017 120 let, byl významným brněnským architektem, mezi jehož realizace patří například palác Convalaria na České ulici, Městská ubytovací kancelář dnes Čedok na Nádražní, Biskupské gymnázium na Barvičově a vila na Hroznově ulici, kolonáda v Luhačovicích atd.

Projekt počítal s obnovou zastávky ve smyslu jejího původního užívání, tedy jako přístřešku MHD. Vzhledem k tomu, že zastávka, ač je památkově chráněna, nebyla po dobu 90 let nijak udržována, byl proveden průzkum statického stavu objektu a byl konstatován havarijní stav všech betonových konstrukcí, neumožňující její další používání. Navržený projekt obnovy počítal s maximálně možným zachováním původních substancí konstrukce zastávky při dodržení všech současných normativních požadavků. Obnovený přístřešek přesně tvarově i materiálově kopíruje původní řešení. Obnova nepočítala s rekonstrukcí podzemní části WC a to z důvodů finančních, hygienických a provozních. Podzemní část byla zachována ve svých obvodových zdech. Počátek rekonstrukce realizovala stavební firma, která nedodržela předepsané statické řešení a ze stavby byla investorem odvolána. V rekonstrukci poté pokračovala firma Tocháček.

V rámci statického řešení byly zachovány tři střední části přístřešku – vertikální stěny i část skořepiny. Byla dobetonována dvě podpůrná žebra, nenarušující siluetu a tvar skořepiny. Tvar původní atiky i její tloušťka zůstaly zachovány a byl vytvořen nový strop nad podzemní částí. Vnější sokly a lem skořepiny byly opatřeny vrstvou broušeného a v zadní části pemrlovaného umělého kamene, ostatní části byly opatřeny hladkou vápenocenentovou omítkou a lazurovým nátěrem bílé barvy. Ocelové konstrukce byly repasovány a na základě stratigrafického průzkumu opatřeny nátěrem v původní barevnosti. Boční skleněné výplně zaskleny čirým bezpečnostním sklem. Byly repasovány původní dveře do telefonního boxu. V přístřešku je instalována konzolová lavice z červeného umělého kamene a stěna nad lavicí je obložena obkladem ze skleněných obkladaček z bílého opaktního skla v původním formátu. Podlahové stupně jsou opatřeny povrchem z broušeného umělého kamene a jsou do nich vloženy sklobetonové tvárnice s dilatacemi z mosazných pásků.

V horním vnitřním lemu skořepiny byl nově umístěn zapuštěný led diodový pásek, osvětlující prostor přístřešku ve večerních hodinách. Zadní schodiště bylo asanováno a otvory zasypány a opatřeny povrchem z betonových dlaždic.

V současnosti není znám obdobný příklad existence tohoto typu funkcionalistické památky. Obnovená zastávka se stane dalším příspěvkem do atraktivního dědictví brněnské funkcionalistické architektury.