Autobusová zastávka ze smrkového dřeva oživila náves vesničky na Vysočině

Čtvrtek, 20. Srpen 2020 - 0:48
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Před čtyřmi lety došlo v městysi Krucemburk na Vysočině k malému, avšak přínosnému architektonickému zásahu pro život místních obyvatel. Stará a značně zanedbaná autobusová zastávka tehdy prošla celkovou rekonstrukcí podle návrhu studia DPA architekta Davida Ptáčka. Podobný projekt zopakoval architekt minulý rok také ve vesničce Hluboká vzdálené od Krucemburku asi tři a půl kilometru. V tomto případě už ale nešlo o rekonstrukci, ale o skromnou novostavbu, jejíž podoba vychází z lokální zástavby. Celá zastávka sestává ze smrkového dřeva – ať už ve formě trámů, latí, prken nebo šindelů. Objekt připomínající kukačkové hodiny slouží a dělá radost celé vesnici.

Autobusová zastávka Kukačka - DPA © David Ptáček
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor David Ptáček
Ateliér DPA
Stavebník městys Krucemburk
Generální dodavatel Karel Losenický
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Hluboká u Krucemburku
GPS souřadnice Latitude: 49.6619
Longitude: 15.8545
Datum realizace 2016

ZASTÁVKA | STAV

Hluboká je malá vesnička s velmi zajímavou morfologickou hodnotou, zejména pro její postupné rostlé urbanizování krajiny s velmi citlivým, avšak účelovým zasazením stavebních objektů do vrásnité části Vysočiny. Díky nestřediskovému charakteru obce během druhé poloviny 20. století, bylo sídlo zachováno bez výrazných nekvalitních vstupů stavebních záměrů v podobě přiblížení obci městu a dalším „platným“ heslům té doby. A právě zde, na hlavní návsi, se nachází stávající papundeklový objekt zastávky, který má své již za sebou. Územní studie lokality stanovila hlavní principy dalšího rozvoje lokality, máme tedy definovanou pozici pro nový objekt - nuže, začínáme! 


Autobusová zastávka Kukačka - DPA © David Ptáček

NÁVRH

Vzhledem ke stávající skladbě objektů, které přiléhají k návsi (objekty se sedlovými střechami a klasickým obytným tvaroslovím i proporcemi), bereme tento atribut za klíčový. Navrhujeme tedy objekt se sedlovou střechou, ten však má disproporčně malou délku traktu, svým objemem tedy může evokovat hodinový strojek „kukačka“, známý od našich babiček. Abychom tento objekt uchopili citlivě i po materiálové stránce, volíme za hlavní stavební materiál lokální smrkové dřevo: trámy, latě, prkna, šindele. Zpevněné plochy pak realizujeme ve skládané žulové kostce. Vše jaksi účelně, trvanlivě a v souladu s nevelkým rozpočtem. Stavba je vybavena sedací lavicí, poličkou na knihy, košem a lipovým listem pro štěstí. V rámci procesu návrhu jsme kladli důraz na bezpečnost v objektu i kolem něho, trvanlivost a dobrou udržitelnost. Nechť tato zastávka tvoří malou milou dominantu skromné návsi nevelké vesničky v kraji Vysočina.

Autobusová zastávka Kukačka - DPA © David Ptáček


Autobusová zastávka Kukačka - DPA © David Ptáček


Předchozí autobusová zastávka na návsi v Hluboké