Chybík+Krištof představili projekt na zásadní proměnu brněnského nádraží

Čtvrtek, 2. Listopad 2017 - 1:09
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Jeden z nejvýznamnějších prostorů v Brně se dočká modernizace. Ústřední autobusové nádraží Zvonařka si zachová svoji charakteristickou tvář a přitom nabídne přívětivější prostor pro cestující i dopravce. Po úspěchu s letním pavilonem na Moravském náměstí a showroomem MY DVA si tímto architektonické studio Chybik+Kristof Architects & Urban Designers připíše další brněnskou realizaci.

Brněnské autobusové nádraží, Chybik+Kristof Architects & Urban Designers © Chybik+Kristof Architects & Urban Designers
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Ondřej Chybík, Michal Krištof
Ateliér CHYBIK+KRISTOF Architects & Urban designers
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Datum realizace 2017

Autobusové nádraží Zvonařka přivítá denně více než 25 000 cestujících ze všech koutů republiky i Evropy, kteří zde získávají první dojmy o městě. Cílem návrhu je celková modernizace, především zvýšení funkčnosti, přehlednosti a estetické sjednocení prostoru nádraží.

Zvonařka se nachází v části města přímo navazující na potenciální rozvojovou lokalitu Jižní centrum. V blízkém okolí se nachází nákupní centra, administrativní budovy a rozsáhlé nezastavěné pozemky s plánovanou zástavbou smíšenými funkcemi. Významným aspektem, který zástavbu nejbližšího okolí ovlivní, je možný přesun hlavního vlakového nádraží města Brna.

Řešení nového vzhledu nádraží vychází ze dvou nejvíce charakteristických prvků – z nástupišť a zastřešení. Lineární uspořádání nástupišť velmi výrazně určuje charakter nádraží. Nový návrh však nabídne cestujícím lepší orientaci a přehlednost, architekti použili barvy a jasné členění bez zbytečných bariér. Sestava barevných pásků prostupuje celé území, zvedá se místy až ke konstrukci střechy, a skrývá tak pod sebou novou výpravní budovu. Ocelovou konstrukci zastřešení, která je technicky i funkčně unikátní v celoevropském měřítku, návrh zachovává. Konstrukce velkoryse překrývá celý prostor nástupišť o velikosti standardního městského bloku, zatímco horní plocha zastřešení slouží jako velkokapacitní odstavné parkoviště pro autobusy.

Ani otázka provozu neušla pozornosti tvůrců návrhu. Studie se zaměřila na lepší průchodnost nádraží a logické členění provozu. Přibyla příčná komunikace pro pěší, aby byla nástupiště pohodlně přístupná z nové výpravní budovy při ulici Zvonařka. Samotné platformy svým rozšířením poskytnou cestujícím komfortnější prostor s potřebným mobiliářem.

Na povrchu nádraží se potkají barvy vlajek všech zemí Evropy, konstrukce zastřešení se rozzáří tisíci páskami LED svítidel, kterými bude očištěná a nově natřená nosná příhradovina opatřena. Takto upravený veřejný prostor najednou získává charakter a identitu v celém rozsahu a funguje konečně jako celek. Nová Zvonařka by měla splňovat všechny požadavky na moderní autobusové nádraží 21. století. Architekti mají vysoké ambice, společně s iniciátorem projektu Svatoplukem Bartíkem a investory ČSAD Brno holding, a.s., chtějí brněnské Zvonařce navrátit její důležitost a majestát reprezentativního veřejného prostoru.