Dřevostavba mateřské školy ve středočeských Babicích nabízí dvě samostatná křídla

Středa, 18. Březen 2020 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Mateřská škola v Babicích u Říčan od S.H.S. architekti stojí v těsné blízkosti lesa, což se propsalo také do samotného návrhu stavby především v otázce použitých materiálů. Základ této dřevostavby tvoří sendvičové stěny z dřevěných trámků, konstrukci střechy pak zajišťují fošnové vazníky. Budova v roce 2015 zvítězila ve své kategorii v soutěži Dřevěná stavba roku, proměnou od té doby prošla především zahrada, kde jsou nově vysázeny listnaté a ovocné stromy a keře, o vyvýšené záhony se zeleninou, bylinami a okrasnými rostlinami mohou pečovat samy děti.

Mateřská škola v Babicích, S.H.S. architekti - foto © S.H.S architekti, Bára Prášilová
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér S.H.S. architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Babiceu Říčan
Datum realizace 2014
Užitná plocha 326.80m2
Zastavěná plocha 401.80m2
Materiál
Poznámka

Foto © Bára Prášilová

Jasná funkční dispozice

Autoři navrhli mateřskou školu jako přízemní budovu se dvěma třídami o celkové kapacitě 48 dětí. Herní prostory i navazující venkovní terasy jsou orientovány směrem k jihovýchodu, kde se nachází i venkovní hřiště.

Do školky vstupují návštěvníci jedním hlavním společným vstupem, další navazující prostory jsou již pro jednotlivé třídy oddělené a to včetně prostor pro technické zázemí či stravování. V případě potřeby je tak možné provozovat pouze jednu třídu. Záměr architektů vytvořit jednotlivé třídy jako samostatné jednotky se projevuje i ve hmotovém řešení domu, kdy každá třída zaujímá samostatné křídlo. Směrem do zahrady jsou jednotlivé hmoty jasně vymezeny masivním rámem, jenž tvoří současně zastřešení terasy. Obě křídla jsou propojena centrálním traktem se společným zázemím. Funkčně a dispozičně jednoduchý půdorys zpestřuje dynamika fasád se zkosenými hranami štítových stěn.

MS Babice

Největší plochu školky zaujímají prostory pro hru a odpočinek dětí. Mateřská škola nedisponuje vlastní kuchyní, jídlo se dováží. V relativně prostorově úsporném centrálním traktu tak autoři navrhli pouze přípravnu jídel, která je společná pro obě oddělení školky s výdejem do jednotlivých tříd. Dále se v této části budovy nachází zázemí pro vedení mateřské školy i pedagogy a také WC pro veřejnost. Děti mohou využít i venkovní WC v případě pobytu na dětském hřišti.

Materiálové a konstrukční řešení

Budovu navrhli autoři jako dřevostavbu, jejíž základ představují dva hlavní trakty. Ty tvoří herní a pobytové místnosti školky a zázemí dětí a vychovatelek se stěnovým konstrukčním systémem s rozpony 7,2 a 4,5 m. Ve středu dispozice a v krajních částech jsou pak jednotlivá křídla navzájem uskočena, čímž vytvářejí vlastní oddělené hmoty. Tímto řešením tak vznikly dva do sebe zaklíněné podélné hranoly, otočené kolem své osy proti sobě ve sklonu střechy 15°.

Nosné konstrukce ze sendvičových stěn tvořených dřevěnými trámky KVH 160/80 mm jsou zaklopené sádrovláknitými požárně odolnými deskami tloušťky 15 mm. Nosnou konstrukci střechy zvolili autoři z příhradových fošnových vazníků, spojovaných systémem gangnail. Vazníky kryje sádrokartonový požárně odolný podhled s vrstvou minerální tepelné izolace.

Vnější fasádu objektu tvoří zavěšené vláknocementové desky Cembrit na nosném roznášecím roštu, opatřené speciálně nanášeným akrylovým nátěrem na vodní bázi. Barevnost fasády tvoří kombinace odstínů desek Cembrit Solid v antracitově černé a desek Cover v žlutozelené barvě. Zavěšenou fasádu zkombinovali autoři s kontaktním zateplovacím systémem z extrudovaného polystyrenu a probarvenou fasádní omítkou v barvě světle šedobéžové a žlutozelené. Vnitřní části teras východní fasády, obrácené do zahrady, jsou obloženy vodorovně skládanými palubkami z ušlechtilého bezúdržbového dřeva.

V roce 2015 se mateřská škola stala vítězem kategorie moderní dřevostavby v mezinárodní anketě Dřevěná stavba roku pořádané organizací Nadace dřevo pro život.

MS Babice

Veškeré informace získáte na webových stránkách www.cembrit.cz.