Dům jako malovaný

Pondělí, 5. Září 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Co s jednou polovinou dvojdomku, který vznikl podle typového projektu jako nízkorozpočtové bydlení na počátku 20. století, když v něm chcete bydlet podle dnešních standardů? Rekonstruovat. V Brně byl stejný typ zástavby aplikován na širší území vymezené dvěma rovnoběžnými ulicemi. Zdejší dvojdomky mají hlavní průčelí s předzahrádkou orientované na severovýchod a zahrada se pak otevírá na stranu opačnou. A jeden z nich si vzali do parády ARCHANTI.

ARCHANTI, Rekonstrukce rodinného domu v Brně – foto © Barbora Ponešová
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Daněk, Martin Doležel, Barbora Ponešová
Ateliér ARCHANTI
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno - Černá Pole
PSČ 613 00
Datum projektu 2013
Datum realizace 2016
Užitná plocha 168.00m2
Zastavěná plocha 126.40m2
Plocha pozemku 388.00m2
Poznámka

Foto © Barbora Ponešová

V zahradách těchto domků byly historicky situovány drobné objekty chlívků, které však v řadě případů zmizely nebo byly nahrazeny novější stavbou. V případě řešené parcely však zůstal přístavek zachován a je využíván jako sklad. Zadání bylo investorem formulováno jako rekonstrukce, dostavba a propojení domu s přilehlou zahradou. Přáním investora bylo přizpůsobit současnou dispozici aktuálním potřebám rodiny.

Mezi priority zadání patřilo:

  1. Vytvoření odpovídajícího vstupu do budovy (zádveří, šatna).
  2. Propojení hlavních prostor společenské zóny – kuchyně a obývacího pokoje. Vyřešení polohy pracovny.
  3. Vytvoření zimní zahrady pro pěstování sukulentů.
  4. Rozšíření podkroví, vyřešení polohy dětského pokoje.

Vstup

Původní zádveří, vzhledem ke svému stavebně technickému stavu, bylo odstraněno a nahrazeno novým objektem ve stejné šířce. Tento objem je protažen až k jižnímu líci budovy a umožňuje tak provozní propojení domu jak s ulicí, tak se zahradou. Objekt obsahuje řadu úložných prostorů a je možné jej pomocí posuvných dveří oddělit na „čistou“ a „provozní“ část. V západní fasádě přístavby je umístěn vertikální okenní otvor, uzavírající osu chodby, která na zádveří navazuje.

Propojení

Otvor mezi kuchyní a obývákem byl rozšířen. V návaznosti na obývací pokoj je umístěna pracovna (původně využívaná jako dětský pokoj). Pracovnu je možno využívat i jako pokoj pro hosty. Díky posuvným dveřím je možné měnit míru propojení všech tří prostorů.

Zimní zahrada

Jako další součást společenské zóny byla zbudována zimní zahrada přiléhající k jižnímu líci budovy. V chladném období jsou zde uskladněny sukulenty a zimní zahrada funguje jako teplotní nárazník s ní sousedící kuchyně a jídelny. V létě se prosklená stěna zimní zahrady odsouvá a prostor se stává de facto exteriérem. Pevná střecha zimní zahrady však zůstává a plní tak funkci slunolamu.

Podkroví

Klidová zóna (ložnice, dětský pokoj a koupelna) je situována v podkroví. Původní poloha ložnice zůstala zachována, pouze strop bylo nutné nahradit novým. Dětský pokoj je zbudován zcela nově, s oddechovou plochou ve zvýšené úrovni. Z dětského pokoje je přístup na terasu na střeše nového objemu vstupu. V části jižní strany podkroví vznikla nová koupelna s vikýřem. Koupelna v přízemí zůstává zachována jako pohotovostní – s přidanou funkcí praní a sušení prádla.

Co se týče vnějšího výrazu stavby, je koncept barevného a materiálového řešení jednoduchý. Původní objem si ponechává kvalitu originálních povrchů. Neutrální břízolitová omítka byla nahrazena šedou omítkou, charakter střešní krytiny i soklu se nemění. Novým objemům (dostavba vstupu, terasy, zimní zahrady a vikýře) byla přiřazena jednotná barevnost – bílá. Vzhledem k tomu, že původně byla uliční průčelí opatřena štukovou výzdobou, je tento fakt připomenut výtvarnou zkratkou. Geometrie původní výzdoby byla vyryta do svrchní vrstvy nové omítky a zvýrazněna bílou barvou.