Dům s geniem loci ošuntělé periferie

Úterý, 20. Červen 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Česká cena za architekturu

Navržený bytový dům se snaží přirozeně zařadit do uliční fronty Koněvovy ulice. Má nenásilně splynout s okolím. Vizuální charakter domu komunikuje se zanikajícím duchem žižkovské atmosféry s lehce uvolněnou bohémskou náladou, s geniem loci ošuntělé periferie. Bytový dům studia A.LT Architekti je letos nominován na Českou cenu za architekturu 2017.

Bytový dům na Žižkově, A.LT ARCHITEKTI v.o.s. © Tomáš Balej
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Peter Lacko, Filip Tittelbach, Adam Kekula, Lenka Dvořáková
Ateliér A.LT Architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha - Žižkov
Datum projektu 2013
Datum realizace 2016
Kategorie soutěže: 

Je trochu retro, ale přesto chce být současný. Velikost zastavované parcely odpovídá dvěma až třem typickým žižkovským domům. Návrh proto rozděluje nový objem na 2 domy, které jsou téměř identické. Opticky se liší v použití barevného odstínu. Hlavní jižní a zadní severní fasáda je pojednána v tmavších odstínech. Vnitřní fasády jsou s ohledem na značně omezenou prosvětlenost bytů bílé. Hlavní fasáda domů je členěna rastrem, který je odrazem vnitřní dispozice.

Proporce oken se přizpůsobují tradičním rozměrům oken, které jsou typické pro původní zástavbu v okolí. Vodorovné členění fasády naznačují horizontální subtilní římsy z plechu vloženého do zateplovacího systému fasády. Výrazným prvkem na čelní fasádě je dlouhý, vysunutý balkon v 5.np se zábradlím. Navozuje dojem horizontální římsy. Vzor zábradlí má ambici evokovat tradiční motivy inspirované ručně kovanými prvky pražského stavitelství přelomu 19. a 20. století.

Místo objektu je na poměrně frekventované městské ulici. Kvalita místa spočívá v těsné blízkosti parku Vítkov na severní straně objektu, spolu s atraktivní, nově zbudovanou cyklostezkou, která nahradila bývalou trať ČD. Návrh proto vkládá do přízemí domu nový průchod, jako jasné gesto propojení s touto hodnotou. Průchod zároveň plní funkci prostorného vstupu (jakéhosi předpolí) do obou částí domu a cloní tak vstupní pasáže domu od frekventované ulice. Je rozšířením společných prostorů rezidentů.