EXPO 2015 - Chilský pavilon

Středa, 22. Červenec 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Pavilon, reprezentující na letošní výstavě EXPO Chile, to je dřevo. Dřevěné prvky tvoří hlavní nosnou konstrukci, obložení vnitřních stěn a dřevo je i základním materiálem některých kusů mobiliáře. Nijak designově ohromující, ale s čistou logickou architekturou a kvalitními detaily a o to přívětivější k návštěvníkům.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Cristian Undurraga
Ateliér Undurraga Deves Arquitectos
Spolupracovníci Sebastian Mallea
Světadíl Evropa
Země Itálie
Město Milano
Datum realizace 2015
Poznámka

Tvůrčí tým Undurraga Deves Arquitectos: Laura Signorelli, Soledad Fernández, Max Daiber, Alejandra Martínez, Francisco Amado

Formálně byl chilský pavilon koncipován jako jakýsi most z vrstveného smrkového dřeva. Jeho konstrukci tvoří pravidelný svazek, který je podporován šesti ocelovými sloupy, každý s třemi rameny. To umožňuje uvolnit vnnitřní dispozici a vytvořit tak vizuální transparentnost a volný průchod návštěvníků. Tento princip zprostředkovává úzký vztah mezi městským prostorem a prostorem pavilonu.

Principiálně šlo autorům především o to vytvořit jednoduchý a racionální konstrukční systém – vlastně jakousi stavebnici – který by umožňoval pavilon rychle sestavit a po skončení výstavy jej opět rozebrat a odvézt zpět do Chile. Hlavní myšlenkou bylo využítí tradičních dřevěných konstrukcí s uplatněním tradičních tesařských spojů s minimem kovových prvků.

Hlavní hmotu objektu tvoří v podstatě dřevěný nosník – kvádr , jehož stěny tvoří dřevěné příhradové vazníky. Tento kvádr je vynášen řadou ocelových sloupů. Stěny z dřevěných nosníků umocňují prostorové vnímání hmoty a rovněž podorují stabilitu budovy.

Interiér pavilonu byl navržen jako neutrální prostor snadno přizpůsobitelný různé programové náplni, což získá na významu především po skončení výstavy EXPO, kdy by měla být budova pravděpodobně znovu využita přímo v Chile.