Grand Prix architektů 2012 : vítěz kategorie rekonstrukce

Pondělí, 4. Červen 2012 - 2:00
| Napsal:

V kategorii rekonstrukce, zastoupené 12 projekty, porotu nejvíce zaujala rekonstrukce areálu Café Fara v Klentnici na Moravě, kterou realizoval Ing. arch. Marek Jan Štěpán.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Marek Štěpán
Ateliér Ateliér Štěpán
Spolupracovníci František Brychta, Zuzana Uhríková, Jakub Staník, Petr Förchtgott, Radomír Ulrich
Stavebník Krásná Pálava s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Klentnice
Datum realizace 2012

(Převzato z časopisu ARCHITEKT č. 2 / 2012)

Areál Cafe fara v Klentnici leží na severním svahu Pálavy a sestává z několika objektů – stará fara, stará škola, dřevěná dostavba stodoly, nová sala terrena a lázně.

Ve středu budov je dvůr, níže terasa a zahrada. Původní funkce budov jsou změněny, charakter a autenticita budov jsou však zachovány a podtrženy, navíc doplněny moderní dostavbou. Vznikl tak kupodivu kavárenský ráj na vesnici uprostřed Pálavy.

Pozdně barokní budova fary z období vlády Josefa II. má nyní náplň zcela odlišnou od původní: namísto obydlí, kanceláře a zázemí faráře zde vznikla kavárna se zázemím a drobné etnografi cké muzeum. Zajímavé je, že původní dispozice s enfi ládou průchozích místností neomylně fungují i v novém provozu.

Fara byla rekonstruována důsledně historickým způsobem. Byla opravena původní fasáda a repasovány původní výmalby, podlahy a výplně otvorů. Vnitřní zařízení je provedeno rovněž v tomto duchu, nenásilné, zčásti autorsky navržené, zčásti vybrané od starožitníků a vetešníků s cílem vytvořit autentické prostředí.

Na místě bývalých chlívků stojí novostavba dřevěného penzionu. Tvar budovy je pro tuto oblast typický, až archetypální – podélný dům se sedlovou střechou, jehož velikost respektuje okolní měřítko historické architektury a jeho forma je abstraktní. Vertikální modřínové latě fasády vytvářejí poetické pozadí pro vržené stíny ořešáku na dvoře.

Budova má unikátní nosnou konstrukci z masivních, křížem lepených dřevěných panelů, interiér je celodřevěný a jsou zde použity dva druhy dřeva – smrk a dub.

Stará škola byla upravena na knihovnu, zázemí areálu a v podkroví pak další ubytovací kapacity. Podkrovní vestavba je hliněná. Na terase před salou terrenou byla umístěna nová jezdecká socha sv. Jiří, zahrada je osázena historickými druhy ovocných stromů a do jejího těžiště osazena kopie sochy Klentnické madony, která se zde našla.

Hodnocení poroty

Porota ocenila komplexnost projektu harmonicky kombinujícího renovaci historické stavby s moderní dostavbou. Obě části propojuje shodná atmosféra. Novostavba, přestože používá archetypální tvar a tradiční materiály, vyniká řadou originálních a inovativních motivů. Výsledkem dlouhotrvajícího procesu obnovy je živý areál, svým měřítkem, členitostí i výrazem respektující a zároveň rozvíjející charakter místa.


Arch. Marek Jan Štěpán je významný moravský architekt. Do podvědomí české veřejnosti se zapsal např. realizací největšího porevolučního kostela u nás - kostela sv. Ducha v Ostravě, ceněného kostela sv. Ducha v Šumné nebo návrhem areálu pro mši papeže Benedikta XVI. v Brně. K ostatním stavbám z jeho dílny patří kromě věhlasné Café Fara v Klentnici také Bambusový dům v Komíně v Brně nebo Lví pylon na Pražském hradě. V současné době pracuje např. na velké liturgické úpravě katedrály v Českých Budějovicích.

Výsledky Grand Prix architektů 2012

Barevný svět architektury.