Historickou budovu muzea v centru Kolína doplnila po rekonstrukci skleněná přístavba

Středa, 27. Březen 2019 - 8:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Při pohledu z kolínského Karlova náměstí se tzv. Viegertovský dům, v němž sídlí místní Regionální muzeum, od sousedních budov ničím neliší. Historická budova však v posledních letech prošla komplexní rekonstrukcí, během níž byla k původnímu objemu přidána i nápadná novostavba sloužící jako muzejní depozitář. Památkově chráněný objekt doplnila architektka Irena Hrabincová přístavbou s opláštěním z průsvitného profilovaného skla, které rozehrává nepravidelné uspořádání okenních otvorů. 

Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Regionálního muzea v Kolíně, IHARCH © Andrea Thiel Lhotáková
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Irena Hrabincová
Ateliér IHARCH s.r.o.
Spolupracovníci Iveta Chitovová, Petr Gucfa, Jakub Sedlák, Eva Faberová
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Kolín
Ulice, číslo Karlovo náměstí, 8
Datum projektu 2012
Datum realizace 2018
Užitná plocha 2 105.00m2
Zastavěná plocha 610.00m2

Hlavní budova Regionálního muzea v Kolíně – tzv. Veigertovský dům - je situována na kolínském Karlově náměstí. Historický dům, navazující na jižní hranu náměstí, je spojením dvou původně opatřených barokní fasádou s podloubím a v 19. století výkladci v prostoru náměstí. Dále byl dům nastavěn cca. v pol. 19. stol. Klasicistní fasáda přistavěného 2. patra sledovala členění barokní fasády přízemí a 1. patra. Z 19 stol. jsou rovněž zdokumentovány dispozice dvorního traktu, zahrnujícího nízkou hospodářskou přístavbu u jižní dvorní zdi a vyšší přístavbu pavlače, v níž se nacházelo sociální zázemí domu. V r. 1989-1990 byla započata generální rekonstrukce a přestavba domu, která odstranila či narušila podstatnou část dochovaných historických prvků včetně malovaných barokních stropů. Rekonstrukce nebyla z důvodu sporu mezi majiteli domu nikdy dokončena. 

Celková stavební obnova domu a jeho dvorního traktu zahrnuje obnovení a prezentaci dochovaných historických prvků (štuková výzdoba v přízemí, malované stropy v 1. patře), obnovení podloubí v dvorním traktu, nový objekt depozitáře, multifunkčního sálu a badatelny na půdorysu původní nízké budovy podél jižní dvorní zdi a objekt výtahu, spojující obě budovy. Tento, spolu se sérií schodišť a ramp vyrovnávajících výškové rozdíly v jednotlivých částech domu, dané jeho stavebním vývojem a svažitým terénem pozemku, umožňuje bezbariérový pohyb osob ve všech veřejnosti určených prostorách muzea. 

V prostoru podkroví byla odstraněna mohutná zděná vestavba přetěžující stropní konstrukce 3. nadzemního podlaží a nahrazena lehkou vestavbou na dvou podlažích, propojenou skleněným schodištěm. 

Novostavby depozitáře a spojovacího krčku rámují prostor dvora, rozdělený schodištěm na dva čtvercové dvorky o čtvercovém půdorysu, lemované obnoveným podloubím vnitřního traktu domu a kavárnou s gotickými klenbami. Štíhlý hranol přístavby výtahu, osazený na barokní podloubí v přízemí hlavního domu, uzavírá západní hranu nádvoří.  

Novostavby jsou zkonstruovány z monolitického železobetonu. Spodní stavbu tvoří tzv. bílá vana z vodotěsného betonu, zajišťující vhodné klima pro uložení nejcennějších předmětů ve sbírkách kolínského muzea. Obě nové budovy jsou opláštěny tepelněizolačním profilovaným sklem. Střecha nad badatelnou je osázena rozchodníky, příznivě ovlivňujícími mikroklima ve vnitrobloku.