Jak ochránit Floridu před tsunami?

Pátek, 4. Říjen 2013 - 0:00
| Napsal:

Na to se snažil nalézt řešení jeden z projektů mladých architektů v rámci soutěže Holcim Awards – Next Generation. Inovativní projekt na ochranu pobřeží před přírodními katastrofami zajistil autorům první místo ve své kategorii.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Keith Van de Riet
Světadíl Amerika
Země Spojené státy americké
Město Miami
Datum projektu 2011
Datum realizace 2012

Projekt se zaměřuje na možnost posílení přirozených mangrovových lesů podél pobřeží. Tím posiluje přirozenou možnost ochrany příbřežních lokalit a sídel proti hrozbám tsunami. Toto téma se stává celosvětovým problémem, který ohrožuje i velká města jako například Miami na Floridě. To bylo proto použito pro případovou studii.

Projekt potvrzuje výrazně vyšší možnost ztlumení a rozložení energie přílivových vln pomocí přírodních struktur a rostlin ve srovnání s kolmou zdí protipovodňových bariér. Autoři se rozhodli využít struktury kořenů mangrovníků pro zlepšení vlastností bariér. Zároveň je do oblasti vrácena původní vegetace, což pomáhá zlepšit nejen ochrannou funkci bariér, ale i celý pobřežní ekosystém.

Posílená mangrovová bariéra (The Reinforced Mangrove Protective Infrastructure  ) slouží v první řadě jako základ pro výsadbu mangrovových sazenic a jejich ochranu během růstu. Celá struktura navíc doplňuje ochrannou funkci stromů proti vlnám. Nově vzniklé prostředí vytváří útočiště pro mořské živočichy i rostliny. Jedním z mnoha dalších pozitiv celého projektu je, že pomáhá přirozeně čistit odpadní vody z městských aglomerací.

Výhodou celého projektu je možnost jeho globálního použití. Mangrovové háje jsou běžné po celém světě a jsou známé jako jeden z nejrozmanitějších biotopů. Kořeny poskytují ochranu množství vodních i stromových živočichů. Zároveň se jejich počet snižuje rychleji než počet deštných pralesů. Proto je důležitá jejich ochrana. Využití mangrovových stromů k ochraně lidských sídel může napomoci všeobecnému zájmu o jejich vysazování a ochranu. Spojují se tak dvě podmínky důležité pro environmentální navrhování – přínos pro lidi a jejich sídla a ochrana přirozených biotopů. Další informace o soutěži

Holcim Awards najdete ZDE, nebo na Facebooku.

Přihlásit svůj projekt do soutěže můžete na stránkách Holcim Awards.

Klíčová slova: