Kompletní přestavba proměnila chátrající historickou faru v jižních Čechách na zařízení pro pobyt lidí s autismem

Středa, 20. Květen 2020 - 0:43
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Historie památkově chráněné fary ve středu malé obce Chvalšiny nedaleko Českého Krumlova sahá až do středověku. Celý areál byl ovšem až donedávna ve velmi špatném stavu. Za jeho kompletní přestavbou stojí soukromá nadace Adelaida, která areál koupila od Římskokatolické církve s cílem vybudovat v areálu zařízení pro ubytování lidí s autismem. Návrh přestavby od architektonické kanceláře 4DS zcela respektuje historickou hodnotu stavby, kterou dále doplnilo několik nových zásahů obohacujících historickou faru o novou vrstvu.  

Úprava bývalé fary ve Chvalšinách na zařízení pro  pobyty osob s poruchami autistického spektra, 4DS © Jan Mahr
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Luboš Zemen, Eva Zemenová, Vojtěch Navrátil
Ateliér 4DS spol. s.r.o.
Generální dodavatel Hora
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Chvalšiny
Ulice, číslo Chvalšiny 129
Suma 33 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2015
Datum realizace 2019
Zastavěná plocha 726.00m2
Poznámka

Statika - Ing. Martin Kačer
Technický dozor - Ing. Petr Ježek
Restaurátorské práce Josef Novotný, Petra Kubíková

Chvalšiny leží mezi Kletí a vojenským prostorem Boletice. Původní obyvatelstvo bylo v r. 1945 vyhnáno a dnes mají jen 1300 obyvatel. Soukromá nadace od Římskokatolické církve koupila faru a zřídila v ní ubytování pro osoby s poruchami autismu - nabídla místo pro jednotýdenní nebo víkendové pobyty, ale také zachránila chátrající kulturní památku. Bývalá fara stojí v centru obce u gotického kostela na půdorysu dvou původních měšťanských domů. Hlavní fasáda se uplatňuje na náměstí a k severu se objekt obrací fasádou slepou, obnaženou v 60. letech 20. století po zbourání sousedního objektu. Sklep a část přízemí domu pochází ze středověku, hlavní část objektu je barokní s klasicistní přestavbou a jeho nejnovější části pocházejí z 19. století a 30. let 20. století. 

Úprava historického areálu fary ve Chvalšinách na zařízení pro pobyt lidí s autismem, 4DS © Jan Mahr

Celkový objem a střechy domu zůstaly bez velkých zásahů, na náměstí se přestavba kromě nového barevného řešení fasády neprojevuje. Původní vstupy do objektu i dispoziční a komunikační rozvržení jsme respektovali. V přízemí domu se kromě vstupní části nachází samostatný byt a kaple. Byl doplněn výtah a venkovní schodiště. V hlavním traktu v patře domu je společenská část, jde o prostory výjimečných prostorových kvalit. K dosažení potřebné kapacity 22 lůžek byla hmota severního křídla protažena na úroveň bývalé stodoly a na místě bývalých stájí, chlévů a sýpky vznikly další pokoje. 


Úprava historického areálu fary ve Chvalšinách na zařízení pro pobyt lidí s autismem, 4DS © Jan Mahr

Do severní obvodové zdi byla otevřena nová okna. V přízemí byly provedeny dvojité větrané podlahy. U kleneb byla doplněna táhla, dřevěné stropy a krovy byly opraveny. Na podlahy byla použita původní prkna, cihelné dlažby jsou ručně vyráběné. Podle inventarizace byly restaurovány truhlářské, zámečnické a kamenické výrobky. Restaurována byla i historická výmalba.

Nové využití vdechlo objektu život a přidalo k celé historii další vrstvu. Na začátku práce panovala obava, že objekt pro klienty s poruchami autismu není vhodný, že se mohou snažit památkový objekt demolovat a že bude pro ně snadné se v objektu sebepoškozovat. V současné době probíhá zkušební provoz a lze konstatovat, že klienti se v domě cítí dobře a spokojeně.


Úprava historického areálu fary ve Chvalšinách na zařízení pro pobyt lidí s autismem, 4DS © Jan Mahr


Úprava historického areálu fary ve Chvalšinách na zařízení pro pobyt lidí s autismem, 4DS © Jan Mahr


Úprava historického areálu fary ve Chvalšinách na zařízení pro pobyt lidí s autismem, 4DS © Jan Mahr