Architektura / občanské stavby

Při přestavbě fary v jihočeských Chvalšinách se ateliéru 4DS podařilo zachránit řadu historických konstrukcí a prvků

Rekonstrukce historického objektu si vždy žádá citlivý přístup. Jedná-li se navíc o změnu využití stavby, je úkol o to složitější. Architektonickému týmu z ateliéru 4DS se v obci Chvalšiny podařilo obnovit historickou podobu fary a současně upravit interiér tak, aby splňoval současné normové i provozní požadavky s ohledem na nový účel stavby. Výsledná podoba stacionáře pro osoby s poruchami autistického spektra, který se nově v areálu fary nachází, ctí svou formou historickou hodnotu objektu a současně vytváří optimální podmínky pro krátkodobé i dlouhodobé pobyty klientů.

Karolína Řeháčková , 10. 9. 2020

Malá obec Chvalšiny leží v malebné jihočeské krajině nedaleko Českého Krumlova. Její historie sahá až do 12. století. Dominantu obce tvoří kostel sv. Máří Magdalény na centrálním náměstí, ke kterému již od středověku náleží rozsáhlý areál fary – ten ovšem donedávna chátral. Zlom nastal před více než pěti lety, kdy faru od římskokatolické církve odkoupila soukromá nadace Adelaida, která následně zahájila proces obnovy celého areálu. Po několika letech pečlivé práce slouží nyní areál bývalé fary novému účelu.

Záchrana zchátralé kulturní památky a její nová náplň

Záměrem nadace bylo vdechnout bývalé faře nový život a smysl v podobě stacionáře pro osoby s poruchami autistického spektra. Návrh přestavby od architektonické kanceláře 4DS zcela respektuje historickou hodnotu stavby, kterou dále doplnilo několik nových zásahů. Stáří jednotlivých staveb i památková ochrana určovaly od samotného počátku projektu specifický přístup návrhu. Architekti pracovali s různě starými původními konstrukcemi i pozdějšími necitlivými přestavbami. Součástí úprav tak bylo např. odstranění vestavby koupelny a WC do prostoru kaple nebo nevhodně vyřešený garážový vjezd.

 

4DS - Fara Chvalšiny

 

Nová dispozice

Bývalá fara stojí na půdorysu dvou původních měšťanských domů. Hlavní fasáda domu se uplatňuje na náměstí, k severu se objekt obrací fasádou, jež byla po zbourání sousedního objektu v 60. letech minulého století slepá. Tu prolomili architekti v rámci přestavby novými okenními otvory.

Sklep a část přízemí domu pochází ze středověku, hlavní část objektu je barokní s klasicistní přestavbou, nejnovější části pocházejí z 19. století a 30. let 20. století.

Celkový objem domu včetně tvaru a krytiny střech z pálených tašek ponechali autoři bez zásadních zásahů, směrem do náměstí se přestavba projevuje pouze barevnou změnou fasády, další úpravy zůstávají kolemjdoucím skryty. Architekti při tvorbě nového uspořádání zachovali jak původní vstupy do objektu, tak hlavní dispoziční a komunikační rozvržení. Pro zajištění bezbariérového provozu a požadovaného množství únikových cest doplnili výtah a venkovní schodiště. Pro umístění výtahu zvolili autoři místo, jež nejlépe vyhovuje jak dispozičně, tak konstrukčně. Důležitá byla v tomto místě výška krovu, která umožnila ukončení výtahové šachty v podkrovním prostoru bez narušení střešní roviny.

 

4DS - Fara Chvalšiny

 

K dosažení potřebné kapacity 22 lůžek prodloužili architekti hmotu severního křídla na úroveň bývalé stodoly. Na místě bývalých stájí, chlévů a sýpky tak vznikly další pokoje. Navržená přístavba zachovává výšku hřebene i původní hloubku severního traktu. Autoři zvolili pro rozšíření prostor nejméně invazivní řešení, které respektuje stávající urbanismus a zachovává dobré vazby mezi interiérem a exteriérem. Současně umožňuje pohledové propojení dvora a zahrady.

Část prvního patra domu pak zaujímá společenská část. V přízemí domu se historicky nacházel samostatný byt, jenž zůstal zachován i v projektu přestavby. Stejně tak nalezneme v přízemí i původní kapli, která však s obnovou objektu získala modernější tvář.

 

4DS - Fara Chvalšiny

 

Tradiční materiály a řemeslné postupy

Architekti dbali na pečlivou obnovu interiéru do jeho původní podoby. Svůj autentický vzhled tak získala řada cenných historických prvků, detailů a výrobků. Historického ducha stavby umocňují původní valené klenby i dřevěné trámové stropy, řada kamenických i štukatérských detailů, repasovaná špaletová okna včetně kování, původní dveře a zárubně, ale i drobné detaily v podobě komínových dvířek, velká kachlová kamna a další. Obnovena byla i historická výmalba, jejíž původní podobu pomohly odhalit sondážní průzkumy historického zdiva. V maximální možné míře se podařilo zachovat i historické omítané podhledy včetně štuků či šablonové výmalby. Při obnově povrchů autoři důsledně dbali na dodržování historických postupů. Využívali tak například i starý vápenný štuk, jenž se míchal s novým odleželým štukem. Nové sádrokartonové podhledy se původním konstrukcím blíží díky ručnímu přeštukování.

 

4DS - Fara Chvalšiny

 

Podlahy v přízemí navrhli autoři jako dvojité větrané. Toto řešení zajišťuje požadované tepelně-izolační vlastnosti i nutnou ochranu proti vodě a vlhkosti. Valené klenby zůstaly ve své původní podobě, pouze je s ohledem na bezpečnou statiku nově doplňují ocelová táhla.

Dřevěné stropy a krovy zůstaly po opravě ve své původní podobě, přibyla pouze ochrana proti dřevokaznému hmyzu. Rovněž podlahy tvoří původní smrková prkna, která byla repasována a opatřena finální povrchovou úpravou olejováním a voskováním. Cihelné dlažby jsou novodobé ručně vyráběné.

 

4DS - Fara Chvalšiny

 

Podrobný prostorový model celého areálu

Pro dokumentaci stávajícího stavu a následné návrhy úprav vytvořil projekční tým architektonické kanceláře 4DS podrobný 3D model celého areálu bývalé fary. Při prvotních úvahách o jeho výsledné podobě se prostorový model vytvořený v programu Allplan ukázal jako velmi cenný nástroj pro vyhodnocování jednotlivých variantních řešení. V rámci architektonické studie pak byly z 3D modelu generovány i jednotlivé 2D výkresy. V dalších fázích projektu pak projektanti pracovali už jen s 2D dokumentací, která s ohledem na rozsah objektu fungovala jako ideální podklad pro koordinaci jednotlivých členů týmu včetně specialistů.

 

4DS - Fara Chvalšiny

 

Oproti počátečním návrhům, které se významně opíraly o prostorový model, v pokročilých fázích projektu naopak specifika historického objektu přiměla projektanty k práci čistě ve 2D formátu. K tomuto rozhodnutí je vedla značná členitost a nepravidelnost objektu s rozlišnými tloušťkami stávajících konstrukcí, a to jak zdí, tak podlah. Vynášení takových konstrukcí ve 3D by bylo z hlediska postupu prací neefektivní. Často se totiž jednalo o památkově chráněné konstrukce, ponechávané s minimálním zásahem.

 

4DS - Fara Chvalšiny

 

Tento článek vznikl za podpory společnosti Allplan.

Společnost ALLPLAN je globálním poskytovatelem otevřených řešení pro Building Information Modeling (BIM) a již více než 50 let udává směr v digitalizaci stavebnictví. Společnost nabízí inovativní nástroje orientované na požadavky uživatelů pro plánování a výstavbu staveb a inspiruje své zákazníky v uskutečnění jejich vizí. ALLPLAN se sídlem v Mnichově je součástí Nemetschek Group. Více než 400 spolupracovníků na celém světě vytváří s nadšením úspěšný příběh.

 • Autoři: Luboš Zemen, Eva Zemenová, Vojtěch Navrátil
 • Ateliér: 4DS spol. s.r.o.
 • Země: Česká republika
 • Generální dodavatel: Hora
 • Město: Chvalšiny
 • Ulice, číslo: Chvalšiny 129
 • Suma: 33 000 000.00
 • Měna: CZK
 • Datum projektu: 2015
 • Realizace: 2019
 • Zastavěná plocha: 726.00m2
 • Poznámka: Statika - Ing. Martin Kačer
  Technický dozor - Ing. Petr Ježek
  Restaurátorské práce Josef Novotný, Petra Kubíková

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři