Konferenční centrum "Burák"

Středa, 21. Prosinec 2011 - 1:00
| Napsal:

Hlavní ideou studentského návrhu, oceněného Žlutou kartou, je umístit do zámeckého parku zajímavý objekt, který nejenže bude dobře plnit svoji funkci, ale zároveň se stane další atrakcí a lákadlem místních obyvatel i turistů k návštěvě parku.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 

ANOTACE

Objekt se nachází v památkově chráněné lokalitě zámeckého parku ve Vlašimi. Zámecký park ležící v centrální části města dostal svou celkovou podobu během 19. stol. a je typickým představitelem romantického parku.

V zadání se jedná o konverzi stávajícího zimního stadionu z konce 60. let, který byl necitlivě umístěn na louku, jež je součástí zámeckého parku. Louka se nachází v jižní části parku, ze severu je ohraničena náhonem bývalého mlýna a z jihu ji obtéká řeka Blanice.

Před samotným návrhem předcházelo multikriteriální zhodnocení zkoumaného území a širších vztahů v rámci města Vlašim. Na základě této analýzy jsme se rozhodli pro návrh malého kongresového centra s víceúčelovým sálem pro 120 osob, hotelem s kapacitou 40 lůžek a restaurací pro 50 hostů. Objekt je funkčně navržen tak, aby jednotlivé provozy mohly fungovat jako autonomní jednotky.

Hlavní ideou návrhu je umístit do zámeckého parku zajímavý objekt, který nejenže bude dobře plnit svoji funkci, ale zároveň se stane další atrakcí a lákadlem místních obyvatel i turistů k návštěvě parku.

Inspirací pro hmotové řešení objektu pro nás byl burák, situovaný tak, aby v jedné části byl umístěný kongresový sál a ve druhé hotel s restaurací, které budou spojeny propojovacím krčkem.

Vnější organickou obálku jsme vytvořili z dvojité membránové konstrukce německé firmy Etfe. Konstrukce se skládá z foliových polštářů, které jsou napnuty do hliníkových profilů. Tyto profily jsou vyneseny na rámy z ocelových trubek, jež jsou zavěšeny na žebra z lepeného dřeva, která představují torzo bývalého zimního stadionu. Jedná se o obnaženou střešní konstrukci, která bude upravena pro plnění nové funkce (jde především o zavětrování a úpravu proti vlhkosti a slunečnímu záření ).

Uvnitř membránové konstrukce bude postavena dřevostavba sálu, hotelových pokojů a restaurace. Pokoje budu odvětrány do exteriéru, do atria, které bude přístupné hostům jak hotelu tak restaurace.

V případě požáru a potřeby úniku bude hlavní vchod do vstupní haly sloužit jako únikový východ, další únikový východ je na konci komunikace hotelových pokojů, kde dojde k „vystřelení“ jedné bubliny membrány a tím tak vznikne dostatečný prostor pro možnost úniku osob.

Veškeré technické zázemí, kuchyně restaurace včetně zásobování a parkovacích stání jsou v suterénu, který je pod úrovní okolního terénu. Provoz kuchyně je odvětrán pomocí anglických dvorků. Horní dřevostavba je založena na zesílené železobetonové desce suterénu a není nijak propojena s konstrukčním systémem suterénu. Parter okolo objektu a drobné stavby na něm jsou navrženy tak, aby výsledek působil věrohodně a uceleně.

 Ocenění "Žlutá karta" udělují odborníci Katedry architektury vynikajícím studentským projektům, zhotoveným v rámci předmětů architektonická kompozice, ateliérová tvorba a projektům předloženým jako bakalářské a diplomní práce.