Kvalita a kompaktnost daná návazností

Čtvrtek, 16. Březen 2017 - 6:00
| Napsal:

Mezi lety 2000 a 2008 vznikal v pražských Vokovicích projekt Obytného souboru Na Krutci. Ačkoliv je uzavřeným, jen přes bránu přístupným prostředím, téma návaznosti a propojení bylo ústředním bodem návrhu. Za tím stojí dnes už společně nefungující dvojice Kuba Pilař architekti.

Kuba & Pilař architekti, Obytný soubor Na Krutci, foto © Ester Havlová, Filip Šlapal
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Ladislav Kuba, Tomáš Pilař
Ateliér Kuba & Pilař architekti, Architekti DRNH, RUDIŠ - RUDIŠ architekti s.r.o., ABM architekti
Spolupracovníci Radka Drábková, Aleš Břečka, Vít Košťál, Zbyněk Ryška, Marek Starý, Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Martin Rudiš, Petr Bouřil
Stavebník Metrostav Krutec s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 6
Ulice, číslo Na Krutci
Datum projektu 2000
Datum realizace 2008
Poznámka

Foto: Ester Havlová, Filip Šlapal

Úplně na začátku padlo obecně i ekonomicky správné rozhodnutí realizovat developerský projekt za pomoci architektonické soutěže. Do poroty byli přizváni schopní architekti a navíc i zástupce Městské části Praha 6, kde se domy nachází. Díky tomu tak bylo možné zrealizovat projekt, který respektuje okolí, navazuje na něj a je konzistentní ve svém charakteru i stylu zástavby. Ambicí investora bylo vytvořit klidný, architektonicky krásný a jednotný obytný celek, jehož náplní měly být spíše nadstandartní byty. Vzorem byla například výtvarnická kolonie Ořechovka nebo Baba.

Vítězem a posléze autorem základní urbanistické regulace byla kancelář Kuba Pilař architekti. Pozemek, který se směrem od vjezdu na sever stále více a více svažuje, rozdělili do několika částí. V horní části, ještě poměrně rovné, je umístěno šest bytových domů, jejichž struktura navazuje na vilovou zástavbu ze 70. let. Nové objekty vytvářejí jakousi hradbu zajišťující klid a soukromí řadovým domům, které stojí za nimi. Následuje hrana svahu, za kterou se centrální komunikace více vlní, a kolem ní jsou postupně postaveny rodinné vily. Soubor obytných objektů je v horní části ještě doplněn o objekt sportovní haly a tenisové kurty.

Urbanistické řešení se snaží maximálně využít morfologie terénu a poskytuje maximum pohledů do údolí. Na vrcholu svahu jsou umístěny nejvyšší domy, objem a hustota zástavby se směrem dolů snižují. Toto mírně nelogické řešení ústí v unikátní výhledy na sever Prahy, údolí Vltavy, kostelík na Babě i Bohnice.

Vzájemné propojení domů mezi sebou je dáno regulativem objemů staveb, řešením lodžií a stínících systémů. Materiálové řešení používá režnou cihlu a pohledový beton, doplněné o hladkou omítku nebo obklad z dřevěných nebo cemento-třískových desek či lamel. Přesto, že jednotlivé domy navrhli různí architekti, celý areál si udržuje jednotný charakter a soulad.

Právě zmíněné zásady jsou pro kvalitu celku maximálně důležité, neboť na první urbanistickou soutěž navazovaly další dvě na jednotlivé etapy výstavby. V první etapě soutěžily návrhy bytových a řadových domů a vítězem se znovu stal ateliér Kuba Pilař architekti. Spolupracovat s nimi měli tvůrci z kanceláře DRNH. Poslední dvě etapy, druhá a třetí, se týkaly rodinných vil. Realizovány byly projekty od Kuba Pilař architekti, Rudiš-Rudiš a ABM architekti.

Jestliže solitérní stavba daleko od jiných může pracovat jen sama se sebou a důležitá je jen její kvalita, pak v případě obytného celku je to přesně naopak. Není možné, aby vznikl dobře fungující systém bez správně navržených jednotlivých prvků, tedy domů. A naopak, pro kvalitní bytové nebo rodinné domy je důležitý jejich celkový rámec a vztahy k okolní zástavbě. V případě Obytného souboru Na Krutci je tento cíl splněn! Navíc, jako bonus, jsou zde návaznosti na historii, svou městskou část, urbanistickou strukturu i dálkové pohledy. Tyto prvky pak celku dodávají na kompaktnosti a zároveň ho obohacují o silnou osobní identitu.