Malý zázrak v ještě menší vsi

Pátek, 5. Srpen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Historický zemědělský dvůr v centu Honětic – obce doslova o pár obyvatelích – donedávna jenom dožíval. Jeho postupnou obnovou, která s sebou přináší také novou společenskou funkci, se do vsi vrací život. Jedním z kroků tohoto procesu byla také přestavba bývalých garáží na nové zázemí biotopu.

PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI, Zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže – foto © archiv autorů
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Prokš, Marek Přikryl
Ateliér PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Honětice
Ulice, číslo Honětice 16
PSČ 768 13
Datum projektu 2012
Datum realizace 2013
Užitná plocha 257.00m2
Poznámka

www.dvurhonetice.cz

V Honěticích žije 67 obyvatel. Porovnáním císařského katastru z roku 1842 a současného satelitního snímku si uvědomíme, že s obcí se téměř nic nestalo. Výjimku v drobném měřítku dodnes představuje pouze hospodářský dvůr. Mimo veškeré souvislosti je nová fotovoltaická elektrárna, velká jako obec sama – považujme ji ale za exces. Nicméně celek slábne, možnosti a vztahy chřadnou. Hospoda zavřela.

Dvůr Honětice je historický zemědělský dvůr, který byl od nepaměti součástí nedalekého zámku ve Zdislavicích. Po válce byl znárodněn a přestavěn pro potřeby JZD. Ke správní budově byly přistavěny garáže a dílny. Koncept uzavřeného dvora se nadobro rozpadl, když byly zbořeny dvě původní stodoly při vstupu, které nahradil rozlehlý sklad s opačnou orientací hlavního hřebene. Po rozkladu družstva celek už jen chátral.

Poslední roky probíhá regenerace na turistický areál s vizí vrátit dvoru smysl. Obnovit zemědělskou funkci možné nebylo, funkci společenskou obnovit možné je. Nepochybně i před sto a více lety dvůr znamenal pro obec téměř vše. Dnes se zdá, že smysl se pomalu vrací.

Prvním krokem před 8 lety byla rekonstrukce správní budovy na penzion. V roce 2013 se v druhé fázi vybudoval koupací biotop s přirozeným čištěním vody spolu se zázemím. Další kroky jsou budoucnost: doufejme v rekonstrukci stájí s litinovými sloupy, doufejme v obnovu rozlehlé stodoly. Doufejme v širší náplň dvora než jen koupaliště. Doufejme v „kulturák“.

Obce v okolí Kroměříže mají osobitý charakter neomítnutých domů. S výhodou kdysi využívaly nabídky lokálních cihelen. Přirozené myšlení stavebníků. Dnes by se použil termín „v duchu udržitelného rozvoje“. Dvůr Honětice není výjimkou. Správní budova v čele dispozice z roku 1900 byla vyzděna ostře pálenými „vážankami“, garáže, ze kterých se naposledy stalo zázemí biotopu, byly vyzděny z cihel litenčických. Bohužel cihelny v Litenčicích i Vážanech zkrachovaly. Dále stodoly, jejich výdřeva a zdobné větrací otvory ve zdivu. Zachování regionální speciality se automaticky stalo východiskem návrhu.

Pro zázemí biotopu bylo hlavní rozhodnutí ponechat železobetonový montovaný skelet garáží na traktory i s žebírkovým stropem. Prostor mezi sloupy se vyplnil novým programem – občerstvením, jídelnou, půjčovnou sportovních potřeb a hygienickým zázemím. Celý dům se může otevřít do všech stran díky velkým vratům vsazeným do modulů sloupů, a i když jsou zavřená, fasáda funguje jako polopropustný filtr mezi vnitřkem a vnějškem.

Příčky jsou vyzděny z recyklovaných cihel. Umývací žlaby, sprchy a toalety jsou vyrobeny z nerezového plechu, v detailu a robustnosti odpovídající provozu kempu. Větrání přirozené. Rozvody přiznané, prostory osvětlené rozptýleným světlem odraženým od stropu. V noci lampion.