Měď v architektuře: Nová budova státní divadelní školy

Čtvrtek, 31. Květen 2012 - 2:00
| Napsal:

Nová budova Státní divadelní školy Ludwika Solskiho v Krakově, pobočky ve Wrocławi, je moderním zařízením, kombinujícím vzdělávací a kulturní funkce.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Marek Kozień, Magdalena Kozień, Katarzyna Kozień-Baczkowska
Ateliér KKM Kozień Architekci
Stavebník Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
Světadíl Evropa
Země Polsko
Město Wroclaw
Ulice, číslo Braniborska 59
Datum realizace 2011

Modernizovaná divadelní škola se nachází kousek od středu Wroclawi, ve velké rezidenční čtvrti. Tato kulturní instituce je se svými pozoruhodnými uměleckými počiny a nabídkou kultury důležitým mezníkem na kulturním poli nejen místní, ale také regionální a mezinárodní úrovně. Toto divadelní centrum sui generis vzniklo v místech, kde až doposud nebyl přístup k dramatickému umění.

Budova státní divadelní školy je navržena jako dvoupodlažní budova se suterénem a dvoupodlažním podzemním parkovištěm. Modernizovaná budova obsahuje tři divadelní sály včetně nového, víceúčelového malého sálu. V budově je také 19 plně vybavených učeben, prostorná knihovna se samostatnou čítárnou, studia a skladovací prostory.

Část z 3 000 m² obvodových zdí budovy je pokryta 0,7 mm silnou měděnou slitinou TECU®, mosaznými plechy ve formě pásů TECU® 240 x 30 cm. Perfektně zpracované zakřivené prvky fasády zvýrazňují elegantní linii budovy a slouží jako výkladní skříň vysoké úrovně řemeslné práce a kvality provedení. Mosaz poskytuje budově jedinečný vzhled, přitahující pozornost, ale nekonkurující okolní městské krajině. Zpočátku se kovová fasáda svým vzhledem chvěje a odráží světlo slunce a pouličních lamp, ale postupem času tento účinek zmizí zmatněním oxidy kovů, vznikajících na povrchu obkladových panelů. Budova je v Polsku prvním projektem, využívajícím opláštění fasády mosazí TECU®.

Další příklady použití mědi najdete na adrese www.copperconcept.org