Architektura / občanské stavby

Muzeum ohně s měděnými plameny

Maják měděných plamenů nyní vítá návštěvníky polských Žárů v Horním Slezsku a představuje tak silný symbol historických vazeb města s ohněm. Projekt a jeho pojetí vysvětlují architekti Barbara a Oskar Grabczewski.

OVO Grąbczewscy Architekci , 6. 5. 2015

Prezentace Žárů

Cílem tohoto projektu byl výstavní pavilon pro prezentaci a podpoře Žárů u nově příchozích, turistů a také u partnerů a investorů. Pavilon měl být postaven na otevřené prominentní lokalitě v blízkosti hlavní příjezdové cesty do města. Tento pozemek však znamenal celou řadu problémů, zejména rozsáhlou podzemní infrastrukturu, která ponechávala pro stavbu jen podivně, nepravidelně tvarovaný kus země.

Strávili jsme nějaký čas zkoumáním jiných možností, ale rozhodli jsme se vrátit k tomuto projektu a najít definující téma budovy. Název Žáry úzce souvisí s ohněm, spálením a plameny a odkazuje na ohně v historii města. Ve XII. století byly spáleny lesy, aby vytvořily prostory pro nové město, které v průběhu následných let trpělo obléháními a požáry. Obyvatelé stále každé léto slaví festival ohně na ochranu města a jeho logem je malý plamen.

Idea Kristalizuje

Bylo nám zřejmé, že nový pavilon by měl symbolizovat oheň. Podivný tvar pozemku náhle připomněl tančící plameny a idea se vykrystalizovala. Objekt se skládá ze tří stěn, které "plavou" nezávisle, ale vedle sebe. Jejich skladba a tvary, pokryté měděnými proužky, evokují plameny. Mezery mezi stěnami jsou plně prosklené a tvoří vstupy do pavilonu. Stěny jsou z pohledového betonu, na vnější straně pokrytého mědí, ale uvnitř odkrytého. Podlaha je dlážděna tmavým kamenem, zasahujícím až ven do exteriéru.

Náš klient se při stavbě rozhodl použít pro velkou výstavní síň vyhloubený podzemní prostor. Takto jsme dospěli ke konceptu finálního projektu jako Muzea ohně. Budova má tři vchody, sloužící multifunkční hale a recepci/informacím v přízemí a výstavnímu sálu v podzemí, s multimediální expozicí věnovanou fenoménu ohně.

Nové Muzeum je obklopeno rozsáhlou volnou krajinou. Stavba s krajinou společně vytváří syntézu prostorů, s pěšími trasami, procházejícími pavilonem a zelenými pěšinami. Předpokládá se, že během festivalu ohně bude použita další venkovní výstavní plocha.

  • Ateliér: OVO Grąbczewscy Architekci
  • Země: Polsko
  • Město: Żory
  • Ulice, číslo: Katowicka
  • Realizace: 2014
  • Materiál: měď
  • autor: OVO Grąbczewscy Architekci *
  • publikováno: * 6. 5. 2015

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři