Městská symbióza v Belgii

Čtvrtek, 23. Červen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Nedávné rozhodnutí o revitalizaci centra města Gembloux zahrnovalo výstavbu nová radnice. Ta je „naroubována“ do kontextu starobylé zástavby a má podobu roztříštěné hmoty, z nichž všechny její části halí měděná fasáda.

demogo, Nová radnice v Gembloux – foto © Pietro Savorelli
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Simone Gobbo, Alberto Mottola, Davide De Marchi
Ateliér demogo
Světadíl Evropa
Země Belgie
Město Gembloux
Ulice, číslo Parc d'Epinal
PSČ 5030
Suma 8 760 000.00
Měna EUR
Datum realizace 2015
Užitná plocha 9 770.00m2
Plocha pozemku 84 000.00m2
Materiál
Poznámka

Foto © Pietro Savorelli

Středověké sídlo Gembloux se nachází ve valonském regionu a je charakterizováno třemi významnými historickými budovami: starobylou zvonicí Beffroi, Église Décanale a Maison du Bailly. Město zahájilo proces obnovy a rozhodlo se zapojit do něj také evropské orgány: v tomto smyslu se rekonstrukce radnice stala počátkem revitalizace celého centra.

Projekt zdůrazňuje význam symbolů města, protože je zamýšlen jako přímé rozšíření budovy, ústřední bod, z něhož vyrůstají bloky nové radnice.

Jednou z klíčových otázek bylo zavedení jednoznačného vztahu mezi parkem a centrem města: park se stává místem setkávání obyvatel, zatímco nová radnice je posazena jako scénické křídlo, z něhož se otevírají pohledy na středověké centrum.

Projekt je naroubován na starobylé městské centrum s jeho změti nepravidelných a úzkých uliček a je navržen jako soudržný integrační prvek stávající městské struktury: jižní průčelí budovy je tak zcela otevřeno směrem k Parc d‘Epinal, který se pro obyvatele Gembloux stane centrální zahradou.

Definice specifických pohledů na symboly Gembloux pomáhá procesu roztříštění jednotné hmoty budovy na tři menší části, které se přizpůsobí měřítku města a hostí různé funkce. Výsledné fragmenty, pokryté měděným pláštěm, využívají na pozemku projektu rozličných výšek a vytváří členěný sled vzájemně se doplňujících veřejných prostranství. Mezi těmito bloky jsou prosklené plochy: prázdný prostor mezi plnou hmotou staveb, přechodová místa, kde může uživatel ocenit okolní panoráma města. Ve výsledku se projekt snaží vytvořit nový střed existujícího města, na který se zároveň dá nahlížet jako na příležitost k vylepšení města: stavba se zapojuje do dialogu s městem a odhaluje skutečný charakter okolí. Projekt rezonuje se starobylými hlasy města a to jak z hlediska jeho materiálů, tak měnícím se vztahem, ovlivňovaným atmosférickými a světelnými podmínkami lokality.

Další příklady použití mědi najdete na adrese www.copperconcept.org