Moderna na dlani

Úterý, 13. Prosinec 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Nově vzniklá instituce, zajišťující edukační a poradenskou činnost v oblasti obnovy památek architektury 20. století, nemohla mít lepší umístění, než ve svahu na pozemku slavné brněnské vily Stiassny. Jednoduchá hmota se obrací do zahrady průčelím z překřížených ocelobetonových sloupů, za kterými se ukrývá převýšený foyer. Ten je ve vyšší úrovni propojen s přilehlou ulicí a vrcholí vyhlídkou na střeše, odkud je možné dohlédnout i na mnoho dalších architektonických památek moderny města Brna.

ARCHTEAM, Centrum obnovy památek 20. století – foto © Filip Šlapal
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Milan Rak, Alena Režná
Ateliér ARCHTEAM
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno - Pisárky
Ulice, číslo Hroznova 82/14
PSČ 603 00
Datum realizace 2014
Poznámka

Foto © Filip Šlapal

Účel

V nevyužívaném areálu Vily Stiassni v roce 2009 vzniká záměr Národního památkového ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně vytvořit Centrum obnovy památek architektury 20. století. Pro jeho fungování je potřeba doplnit stávající budovy o novostavbu, která poskytne návštěvníkům potřebné prostory pro výstavy, přednášky a konference.

Místo

Brno – Pisárky, svah nad brněnským výstavištěm. Pozemek Vily Stiassni od architekta Ernsta Wiesnera z roku 1929. V horní části svažitého pozemku při ulici Preslova je v 70. letech 20. století postaven bytový objekt a garáže (arch. Kamil Fuchs).

Koncepce

Budova je navržena jako jednoduchá, lapidární hmota, podélně umístěna při ulici Preslova. Šířkou a výškou navazuje na stávající sousední objekt. Kompaktnost formy je podtržena pevnými betonovými stěnami z černého pohledového betonu s velkými prosklenými plochami. Budova plní také funkci hlavního vstupu do areálu z ulice Preslovy a svým výrazem evokuje dojem „vstupní brány“. Prosklené plochy umožňují neomezený výhled z interiéru na celý areál Vily Stiassni a zároveň umožňují průhled skrze objekt do areálu z ulice.

Provoz

Hmota objektu je dvoupodlažní se vstupy do obou úrovní. Horní úroveň je přístupná z ulice. Vstupuje se na galerii dvoupodlažního foyer, na níž je umístěn pult s informacemi pro návštěvníky, s prodejem knih a občerstvením. Ve spodní úrovni, přístupné rampou ze zahrady, je foyer s prostorami pro výstavy a zázemí pro návštěvníky umístěné pod galerií. Z foyer je vstup do přednáškového sálu, na který navazuje zázemí sálu a technické vybavení budovy. Obě úrovně foyer jsou propojeny jednoramenným schodištěm a výtahem, které pokračují až na střešní terasu. Terasa nabízí daleké výhledy na Brno.

Přístup do areálu z ulice Preslovy je umožněn jak vlastní budovou, tak po venkovním schodišti, které je umístěného mezi novostavbou a stávajícím objektem. Prostor mezi budovami je spojen terasou mírně vyvýšenou nad terénem zahrady.

Konstrukce a materiály

Nosnou konstrukci tvoří stěny z probarveného černého pohledového betonu a přiznané ocelobetonové pilíře. Průčelí do zahrady, které je otevřené přes celou výšku budovy, tvoří sestava ocelobetonových podpor ve tvaru písmene X. Ty mají nosnou a ztužující funkci a zároveň jsou výrazným výtvarným motivem budovy, který překvapí návštěvníky jak při pohledu ze zahrady, tak po vstupu do budovy z ulice.

Černá obálka budovy kontrastuje s čistými bílými plochami podlah, stěn a schodišť v interiéru. Kontrast je zdůrazněn černým „obyčejným“ litým betonem fasády a vnitřními dokonalými prefabrikovanými schodišti z bílého betonu. Bílý interiér je doplněn žlutými vloženými plochami a mobiliářem. Interiér i exteriér pak barevně i strukturou světla rozehrávají žluté venkovní žaluzie.

Technologie

Betonová fasáda budovy má vnitřní zateplení, které zároveň tvoří vnitřní bílý plášť. Jižní prosklená fasáda v zimních a přechodných měsících umožňuje pasivní tepelné zisky ze slunečního záření. V létě je zabráněno přehřívání interiéru venkovními žaluziemi. Vnitřní klima zlepšuje zelená střecha. V ploše střechy jsou zapuštěna tepelná čerpadla vzduch – vzduch, fungující jako zdroj vytápění i chlazení budovy, která celkově splňuje parametry energeticky úsporného domu.