Olověný Dušan 2012 | Obec Předboj

Úterý, 3. Duben 2012 - 2:00
| Napsal:

Dne 15. března 2012 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže s podivuhodným názvem Olověný Dušan. Jedná se o výběr nejlepších projektů studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze za uplynulý semestr. Hodnoceni byli jednotlivci i celé ateliéry oborů architektura i design. Ze dvou vítězů v kategorii "architektura - jednotlivci" dnes přinášíme projekt obnovy vesnice Předboj, ležící asi 20km severně od Prahy.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Kateřina Frejlachová, Martin Špičák
Země Česká republika
Město Předboj
Datum projektu 2012

Naším cílem je nalézt současný charakter venkova. Předboj je stejně jako většina obcí sužován rozsáhlou „katalogovou“ výstavbou bez respektování lokálních podmínek a bez vlastní identity. Transformace venkova ve dvacátém století vrhla člověka do cizího, abstraktního prostředí. Venkov je dnes utvářen tupým vytyčováním ulic a parcel, na nichž jsou posléze budovány laciné (ne však levné) pseudovily.

Problém vidíme v roztříštěnosti a fragmentaci území. V obci definujeme subcelky, které se liší jak dobou vzniku, tak vlastní uzavřeností a atmosférou. Na rozhraní těchto subcelků se nachází „zbytkový prostor“, který nabízí příležitost, jak pomocí zásahů - klínů - rozbít monotónnost sídelní kaše, stmelit obec, ale zároveň jasně definovat a zpřesnit její jednotlivé části.

Snažíme se nalézt společné atributy „vesnickosti“ a nároků dnešní společnosti, jež umožňují žít moderně, aniž by venkov vypadal jako okraj velkoměsta. Navrhujeme nové funkce a nové možnosti využití tradičních vesnických prostor a používáme podvědomě známé jevy a archetypální tvary v nových souvislostech. Dalším cílem je utvořit vazbu mezi člověkem a jeho okolím. Zprostupnění a zabydlení kolektivizací „zdevastované“ krajiny umožní takzvané zapuštění kořenů.

Komentář poroty

Jemný, ale sebevědomý projekt, navíc zabývající se vesnicí, tedy žádné mrakodrapy, ale prostředí, které známe. Z vizualizace čiší letní odpoledne, kluci běží k rybníku a někde štěká pes. Nádherné plány. Čechy – naše země. Pocit klidu. Přitom vidno, že to je od architekta, i trocha té divnosti pro toho, kdo se pozorně kouká…

název Obec Předboj
autor Kateřina Frejlachová, Martin Špičák
vedoucí práce Jan Jehlík
soutěž Olověný Dušan 2012
semestr zimní 2011/12