Pavilon Slovanské epopeje

Pátek, 11. Listopad 2011 - 1:00
| Napsal:

Dalším projektem, který získal Letního Olověného Dušana 2011 je návrh expozice pro Slovanskou epopej, zasazené do svahu na Letné.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Šárka Doležalová
Škola FA ČVUT v Praze
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha
Datum projektu 2011

Galerie Slovanské epopeje je cestou spojující centrum Prahy s Letnou. Letenským svahem se kolem dvaceti chronologicky řazených obrazů Slovanské epopeje vine trasa návštěvníka, který tak prochází směrem vzhůru různými epochami historie a do jejichž kontextu nakonec zapadne 21. obraz – pohled na současnou Prahu z hrany Letenského profilu.

Podoba galerie je odvozená od pozorovacích podmínek jednotlivých rozměrných pláten (od 4,05 x 4,8m po 6,2 x 8,1m). Jeden pavilon je obálkou formátu obrazu s jeho ideálním pozorovacím úhlem. Dvacet těchto pavilonů (plus tři další pro vstup, zázemí a kavárnu) je seřazeno za sebe a výškově posunuto ve svahu (podlaha galerie je tvořena sledem ramp). Většina hmoty budovy je pod úrovní terénu, na povrchu jsou patrné jen výškové přesahy pavilonů, které v zeleni formují terasovité rampy nové promenády spojující Letnou s centrem Prahy.

Komentář poroty

Projekt z atelieru Petra Hájka, výborné zadání stavby nestavby na propojení centra s Letnou. Autorka Šárka Doležalová, pomocí kaskádovitě kladených výstavních sálů propojila předmostí Čechova Mostu s vrcholem Letné. Rozšiřující se sály vytvářejí prostor pro vnímání každého díla Slovanské Epopeje samostatně. Projekt se od ostatních na stejné téma lišil výrazně citlivým zasazením do terénu a možností vnějšího i vnitřního propojení s Letnou. Autorka vytěžila z úkolu maximum a její jednoduchý nápad pro vystavení Slovanské epopeje je jeden z nejlepších, které byly dosud prezentovány.