Přírodní škola v rýžových polích

Středa, 11. Prosinec 2013 - 0:00
| Napsal:

Návrh indonézské ekologické školy kombinované s výrobou a prodejnou byl v soutěži Holcim Awards 2011 oceněn cenou Acknowledgement prize pro oblast Asie.

Řezy - foto © Holcim Foundation
Fotoalbum: 
Rýžové pole jako součást projektu. - foto © Holcim Foundation
Poloha pozemku v rýžových polích je výhodnou lokalitou pro vznik přírodní školy. - foto © Holcim Foundation
Půdorys, pohled a stávající stav - foto © Holcim Foundation
Rozložení vrstev, materiály - foto © Holcim Foundation
Řezy - foto © Holcim Foundation
Řezy - foto © Holcim Foundation
Letecký pohled - foto © Holcim Foundation
Modulová jednotka - foto © Holcim Foundation
Vizualizace - foto © Holcim Foundation
Užitek pro všechny - foto © Holcim Foundation
Autor projektu - Dian Susilo
Katalogový list: 
Autor Dian Susilo
Světadíl Asie
Země Indonézie
Město Sukoharjo
Datum projektu 2010

Základním elementem tohoto školního projektu Sekolah Alam Baki, ležícího v centrální Jávě, je jeho pedagogický koncept, který silně respektuje práva dětí. Důraz je kladen na naplnění všech prvků školního programu na téma ohledu k přírodě prostřednictvím výuky udržitelných zemědělských metod - například principů hydroponie.

Na socio - ekonomické úrovni je škola vybavena dílnou a umožňuje na stejném místě pořádat trh, čímž je zapojena místní komunita, která se také podílí na výhodách tohoto druhu vzdělávaní. Uspořádání školního areálu je odrazem celkového teoretického konceptu. Prostory školy, zemědělské plochy a tržiště jsou spojeny v celek o vysoké hustotě. Budovy jsou vyrobeny převážně z místních materiálů a celková plocha projektu tvoří méně než 5% plochy pozemku, čímž maximalizuje využití ostatních ploch pro ekologické zemědělství - v tomto případě pro pěstování rýže na rýžových polích.

Projekt je kombinací několika funkcí - vzdělávací, zemědělské a prodejní. Tvarově vychází ze základního místního archetypu stodoly. Projekt se snaží vypěstovat v dětech přirozenou cestou kladný vztah k obdělávání země a její ochraně cestou udržitelného způsobu života.

Konkrétně například vegetace integrovaná do fasád plní jednak funkci vzdělávacího nástroje, zároveň pak přispívá k zastínění objektu v kombinaci s přirozeným větráním. Jiným příkladem je koncept vodního hospodaření, který obsahuje sběr dešťové vody a její skladování doplněné o využití až 85% šedé vody z pozemku.

Projekt byl oceněn v soutěži Holcim Awards.
Další informace o Holcim Awards najdete ZDE, nebo na Facebooku.
Přihlásit svůj projekt do soutěže můžete na stránkách Holcim Awards.

Klíčová slova: