Reportáž z předání III. Ceny Bohuslava Fuchse

Pondělí, 28. Květen 2012 - 2:00
| Napsal:

Cena Bohuslava Fuchse za nejlepší ateliérový projekt na Fakultě architektury VUT v Brně byla slavnostně vyhlášena v úterý 22. května 2012.

Hodnocení studentských prací a projektů se ujala tentokráte pětičlenná porota ve složení: Mária Topolčanská (předsedkyně poroty) teoretička a kritička architektury působící na FA STU v Bratislavě, spoluzakladatel Fakulty umění architektury v Liberci a člen legendárniho atelieru SIAL Jiří Suchomel a Tomáš Pilař z atelieru Kuba a Pilař, držitel několika nominací na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award. Nechyběli také zástupci z řad studentů – laureáti z minulého semestru: Bc. Petr Hudec a Bc. Miroslav Malý.

Pro porotu začal hned z rána téměř celodenní maraton kritik a diskuzí nad téměř 300 projekty. Překvapivě rychlým úsudkem poroty se z tohoto množství návrhů podařilo vybrat 20 prací pro postup do dalšího kola, ze kterého následně vzešlo 8 finalistů, které už ocenění nemohlo minout. Mezi tyto projekty se dostali Bc. Karolína Mikitová, Bc. Hana Typltová, Jakub Ertl, Alžběta Sedláčková a trojice dam Bc. Zdeňka Sedláková, Bc. Linda Píšová a Bc. Lenka Gulačová.

Slavnostní vyhlášení výsledků se odehrálo ještě téhož dne za hojné účasti studentů a profesorů a mělo vskutku příjemnou a neformální atmosféru: tančení lidového souboru, cimbálová muzika, moderátoři odění v krojích.

S úvodním slovem vystoupila Maria Topolčanská a za znělky cimbálové hudby vyhlásila tři vítězné projekty a pět oceněných prací.

Cenu Bohuslava Fuchse za tři nejlepší ateliérové projekty obdrželi:

- Bc. Lenka Holcnerová za projekt „Wave overtopping – přelévání vln“(vedoucí práce Ing. arch. Jan Mléčka),
- Miroslava Šešulková, Marek Petrík a Martin Surovec za projekt „Strategie pro regeneraci panelových sídlišť (vedoucí práce doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.)
- Daniel Struhařík za projekt „Mendlovo náměstí – polyfunkční objekt“ (vedoucí práce Ing. arch. Pavel Jura).

Porota byla s kvalitou prací studentů fakulty architektury spokojena. Výběr osmi finalistů nebyl obtížný. Jednalo se o práce, které skutečně vyčnívaly nad ostatními.

Cena Bohuslava Fuchse je studentská soutěž, kterou pořádá Studentská obec Fakulty architektury VUT v Brně. Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou, v zimním a letním semestru.

Klíčová slova: