Rodinný dům, který má říz

Středa, 26. Září 2012 - 2:00
| Napsal:

Futuristický betonový dům jistě vzbudil v obci, kde vzniká, nemalý rozruch. Je to dům odvážný a moderní, ale zároveň střídmý a kultivovaný.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér SYNC architecture
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Podlázky
Datum projektu 2009
Datum realizace 2013

Navržený rodinný dům je situován v malé obci, kde doplňuje uliční čáru sousedících budov na hranici stávající hlavní komunikace. Pozemek určený k umístění navržené stavby je situován jižně od uvedené komunikace. Profil pozemku stoupá od severu k jihu, kde jižní část je pro svou strmost a zalesněnost těžko zastavitelná.

Umístění rodinného domu vychází z následujících požadavků: maximální využití parcely do hloubky pro zahradu, nezastínění zahrady hmotou objektu, naopak odclonění zahrady od silnice samotným domem, minimum zpevněných ploch a přírodnícharakter zahrady.

Dům je postaven při dolní hranici pozemku na hranici se silnicí. Hmota domu je výslednicí dvou hlavních geometrií vycházejících z okolní topografie terénu a kontextu. Geometrie přízemí je kolmá na osu pozemku a naopak geometrie 2.NP je vychýlená paralelně k přilehlé komunikaci, čímž hmotově navazuje na charakter uliční čáry obce a dává vyniknout vykonzolované hmotě obytného druhého nadzemního podlaží. Vlastní řez terénem vytknutý hmotou domu se výrazově přenáší jak do exteriéru, tak i do interiéru. Při pohledu z ulice vnímáme výrazově expresivní hmotu dvou pater otevřenou do veřejného prostoru obce a naopak při pohledu ze zahrady vnímáme pouze minimální objem 2.NP, což je intimní část domu otevřená směrem do zahrady.

Přízemí domu je čistě utilitární. V otevřené části je prostor krytého stání pro parking a také krytý hlavní vchod do domu. Interiér přízemí se skládá z užitkových funkcí jako je zádveří, šatny, technická místnost s prádelnou či WC. Vstupní chodba v druhé části navazuje na vnitřní dvojgaráž a hlavní schodiště vedoucí do 2.NP.

Vnitřním schodištěm vstoupíme do hlavního obytného prostoru 2.NP. Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou jsou propojeny do jednoho většího prostoru na celou hloubku hmoty domu. Tato část obytného prostoru působí velmi vzdušně, neboť je z obou stran prosvětlena denním světlem celoprosklených fasád na plnou výšku prostoru. Výhled z hlavní obytné části směrem do obce je v úrovni 2.NP tedy nad úrovní silnice či kolemjdoucích, což umožňuje uživatelům velkolepý nerušený výhled směrem ven při dostatečném zachování soukromí v interiéru. Po stranách hlavního obytného prostoru jsou rozmístěny ostatní pokoje. Směrem do obce se na východní straně dispozice nachází pracovna a na západní straně potom pokoj pro hosty. Směrem do zahrady je na východní straně dispozice dětský pokoj a na straně západní ložnice. Všechny pokoje směrem na jih mají možnost přímého vstupu do zahrady. Koupelna a WC jsou přístupné z hlavního obytného prostoru či ze šatny mezi ložnicí a pokojem pro hosty. Všechny pokoje 2.NP mají jednu stěnu vnější fasády prosklenou v plné výšce čímž, působí vzdušně a otevřeně, ačkoliv charakter obytných místností směrem do obce a do zahrady je zcela odlišný.

Konstrukce domu je železobetonová, monolitická. Nenosné příčky jsou dozdívané. Střecha domu je plochá pokrytá bezespárou kaučukovou hydroizolací přitížená kačírkem. Finální fasáda má charakter pohledového betonu, při použití speciální stěrky a gletování na kontaktní fasádní zateplovací systém. Tato poměrně nově vyvinutá ruční technika se vyznačuje vysokou trvanlivostí a odolností. Hliníkové rámy oken jsou doplněny trojskly s odrazivou, tepelně-izolační a bezpečnostní funkcí. Povrchy interiéru jsou sjednoceny. Podlahy jsou z masivního dřeva, povrch svislých stěn je bílý matný a stropy jsou ponechány v pohledovém betonu pro vyniknutí charakteru konstrukce domu, což v kontrastu s uživatelsky příjemně vyladěnými interiérovými prvky působí harmonicky.

 

Téma "Beton v architektuře" vzniká za podpory Speciálních produktů.