Rodinný dům od zerozero se zakusuje do stráně u Prešova

Pondělí, 7. Květen 2018 - 0:28
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Rodinný dům od slovenského studia zerozero stojí ve stráni u Prešova a svým umístěním a hmotovým řešením se snaží začlenit do svého okolí. "Prelínanie architektúry ako výsledku ľudskej činnosti a prírodného prostredia sa stáva hlavným ideovým východiskom konceptu," píšou architekti. Hlavní obytné patro stavby svírá dvojice železobetonových desek - jeho část zároveň nadnáší sloupy pro vytvoření kryté terasy. Vnitřní prostor definuje pátio s výrazným točitým schodištěm. Střechu pokrývá zeleň a může tak sloužit jako další venkovní terasa.

Rodiný dům Prešov-Vydumanec, zerozero © Jaroslav Vaťko
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Irakli Eristavi, Pavol Šilla
Ateliér zerozero
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Prešov
Ulice, číslo Líčšia
Datum projektu 2009
Datum realizace 2013
Užitná plocha 243.00m2
Zastavěná plocha 320.00m2
Plocha pozemku 1 620.00m2

Rodinný dom DD je lokalizovaný na pozemku s výnimočnou pridanou hodnotou prírodného prostredia. Vnímame ho ako stavbu „prelínajúcu“ sa s pozemkom. Prelínanie architektúry ako výsledku ľudskej činnosti a prírodného prostredia sa stáva hlavným ideovým východiskom konceptu.

Ďalším aspektom vytvárajúcim koncepčný ramec rodinného domu je vertikálne vrstvenie, jednotlivé vrstvy vystupujú ako svojbytné entity so svojimi unikátnymi charakteristikami. „Hlavná“ obytná vrstva vo väzbe na príjazdový dvor, vymedzená dvoma horizontálnymi železobetónovými doskami v sebe integruje hlavné obytné priestory domu, rovnako ako dvojgaráž a hygienické a technické vybavenie.

Vrstva pod spodnou z dvoch dosiek sa správa ako samostatná exteriérova pobytováplocha s väzbou na východnú „prírodnú“ časť pozemku. Funkčnou referenciou pre túto vrstvu môže byť letná kuchyňa. Pobytová plocha s dreveným roštom a otvoreným ohniskom exteriérového krbu  je doplnená o priestory skladu a hygienického zázemia. “Strešná vrstva“ predstavuje pobytovú extenzívnu zelenú strechu.

Všetky vrstvy vo vertikálnom smere prepája pátio s vertikálnou komunikáciou v podobe točitého oceľového schodiska. Pátio má okrem komunikačnej aj presvetľovaciu funkciu. Viažu sa naň priestory hygienického zázemia domu, čo im zabezpečuje možnosť prirodzeného vetrania a osvetlenia, bez potreby perforácie severnej strany objektu.

Pátio je doplnené o 3 ďalšie redukcie objemu vytýčeného doskami. Tieto predstavujú exteriérové pobytové terasy a kryté závetrie so vstupom do domu. Exteriérové terasy sa viažu na obytnú halu a na hlavnú spálňu pánov domu. Centrálnym obytným priestorom domu je spomínaná obytná hala, ktorá je podľa funkcie rozdelená na jednotlivé zóny v smere V-Z. Obytné miestnosti dopĺňa hosťovská a detská izba s priamou väzbou na vstupné priestory a s vlastným hygienickým zázemím.