Rodinný dům se zapuštěným bazénem v Benešově se přizpůsobuje svažitému pozemku

Čtvrtek, 6. Září 2018 - 0:16
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Do rozvolněné zástavby v Benešově umístila dvojice architektů Hynek Holiš a Šárka Holišová Šochová rodinný dům, který kopíruje pozvolné klesání pozemku. Právě tvar terénu a charakter okolí měly na koncept návrhu zásadní vliv.  Architekti rozčlenili objekt na několik hmot s různými výškovými úrovněmi podlah, které jsou propojeny páteřní komunikací táhnoucí se u východní stěny domu. Stavbu obklopuje prostorná zahrada, jejíž součástí je také zapuštěný bazén se zahradním domkem.

Rodinný dům Benešov, zahradní domek s bazénem, Holiš + Šochová architekti © Tomáš Rasl
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Hynek Holiš, Šárka Holišová Šochová
Ateliér Holiš + Šochová architekti
Spolupracovníci Magdaléna Myšková Kaščaková
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Benešov
Ulice, číslo Na Spořilově
Datum projektu 2013
Datum realizace 2016
Užitná plocha 227.00m2
Zastavěná plocha 273.00m2

Investor získal svažitý jihozápadní pozemek v zástavbě typické pro Benešov – kompaktní řadová zástavba původních domků, mísící se s rozvolněnou zástavbou rodinných domů bez uliční čáry a modernistickou zástavbou solitérních bytových domů v sousedství garáží, přecházejících do produkční zóny. Lokalita je ale klidná, kousek od centra, poblíž výjezdu na Prahu a s pěknými průhledy z horních částí pozemku na historickou část Benešova-Karlov. Neuspořádanost zástavby paradoxně nabízí svobodnější volbu při hledání konceptu nového domu.

Zadáním byla novostavba rodinného domu, pokud možno jednopodlažního, se stavebním programem v obvyklém rozsahu a samostatným bazénem. Návrh využívá svažitosti pozemku. Dům je hmotově rozčleněný na garáž se zázemím, klidovou část s ložnicemi a obytnou část s prostornou terasou. Úrovně jejich podlah výškově kopírují terén a celý dům propojuje páteřní komunikace s pohledovou betonovou stěnou podél východní strany pozemku s převýšeným prostorem a bazilikálním osvětlením.

Podél horní hrany pozemku je navržen zahradní objekt s terasou a venkovním bazénem. Z terasy je díky převýšení průhled přes extenzivní střechu novostavby na protější zelený svah Karlova. Přestože přízemní dům využívá oproti patrovému výraznější část pozemku, prostorové a výškové řešení hmotu člení a současně dělí zahradu na odlišné zóny v závislosti na funkci dané části domu.

Konstrukčně je dům navržen z prolévaných izolačních tvárnic Durisol s monolitickými stropy v kombinaci s pohledovou betonovou stěnou v interiéru, která probíhá napříč celým domem. Beton je bedněný svislými prkny š. 20cm.Ze stejného betonu je bazén a „sokl“ zahradního domu. Okna jsou hliníková eloxovaná, podlaha dubová louhovaná, omítka vnitřní štuková, venkovní proškrabávaná, dlažba ve vstupu a na terase je z porfyru.

Nedílnou součástí domu je zahrada, která domu postupně dodá rovnováhu, intimitu a měřítko.