Rodinný dům ve tvaru srdce využívá atypické detaily a materiály

Pondělí, 12. Březen 2018 - 11:11
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Architektka Daniela Polubědovová navrhla v Havlíčkově Brodě pro mladou rodinu rodinný dům netradičního tvaru s mnoha atypickými detaily. Dům organického tvaru je zasazen do klesajícího pozemku mezi lesem a příjezdovou komunikací. Fasádu tvoří zkorodovaný ocelový plech corten a stěny prosklené na celou výšku. V interiéru najdeme řadu na míru vyrobených prvků, které vznikly například odlitním klacíků z hliníku.

Daniela Polubědovová, Rodinný dům Srdce © Filip Šlapal
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Daniela Polubědovová
Zodpovědný projektant
Spolupracovníci Milan Bulva
Subdodavatel
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Havlíčkův Brod
Datum projektu 2013
Datum realizace 2017
Zastavěná plocha 241.00m2

Zadání investora a jeho koncová parcela v obytné zóně Žižkov III (Havlíčkův Brod) svoji polohou i tvarem byly impulsem a inspirací k vytvoření organické formy pro nový rodinný dům. Projektu jsme začali od první chvíle říkat “srdce”, protože vzniklý půdorys tento tvar zřetelně evokuje.

Terén pozemku je svažitý a právě postupné klesání, které se na uliční délku sníží přibližně o výšku běžného patra, jsme v návrhu využili na umístění patra pro garáž (s přímým vjezdem z pozemku) a technické zázemí. Hlavní obytná část domu je svoji úrovní posazena na téměř nejvyšší část terénu.

Srdce

Směrem do ulice jsme zachovali přatelský a otevřený charakter zástavby, proto je dům posunut blíže ke komunikaci a z velké části je v těchto místech ponechán bez oplocení.

Ve vstupní části bylo tak nutné podpořit intimitu bydlení a poměrně uzavřená fasáda má zde minimum oken. Obytná zóna s ložnicemi a obývací prostor s kuchyní jsou orientované do zahrady s přímými výstupy na terasu a krásným výhledem na přilehlý les.

Srdce

V souladu s okolní přírodou jsme zvolili převahu přírodních materiálů a barev. Abychom podpořili ladné křivky stavby, plášť fasády tvoří svislý obklad rezavým plechem s velmi jemnou vlnkou, zahradní pergola z dřevěnych trámů kopíruje zvlněný tvar skleněné fasády a vytváří pomyslnou řasu nad “otevřeným okem” domu.

Zelená střecha, divoká zeleň okolních trav, hustý porostu bambusů a rezavé roxorové tyče okolního plotu dotváří kombinaci barev, která odpovídá měnící se barevnosti okolní krajiny.

Srdce

Přírodní motivy se promítly i do vybavení interieru nejen ve výběru zvoleného materiálu a barev (staré dřevo, přírodní kámen, drevěné masivní fošny, odstíny světle zelené, blankytně modré, temná zelená ), ale i ve tvarosloví designových prvků.

Madla, kliky i kladky na topných tělesech v koupelnách byly specielně odlity z hliníku na základě reálných nasbíraných klacíku, listků a drěvěných špalíků. Velikou pomocí a výhodou při realizaci domu byla nezvyklá zaujatost a nadšení investora pro experimenty a jeho technické možnosti takovou výrobu realizovat.

Srdce

Srdce