S respektem ke krajině. Bergmeisterwolf zčásti zapustili hotelový komplex do terénu

Pátek, 16. Únor 2018 - 0:00
| Napsal:

Ubytovací zařízení s nadstandardní kapacitou osob nejsou v horách příliš vítanými hosty. Z minulosti známe mnoho příkladů velkolepých projektů, které jsou ke svému okolí drastické, strhávají na sebe zbytečně moc pozornosti a narušují krajinný, urbanistický i architektonický ráz místa. Často porušují naprosto všechna nepsaná pravidla. Na úpatí italských Alp ovšem minulý rok vznikl projekt, který se i přes svou velikost staví k okolí s respektem.

pfösl hotel, bergmeisterwolf, Foto: © Mads Mogensen
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Gerd Bergmeister, Michaela Wolf
Ateliér bergmeisterwolf
Spolupracovníci Alessandro Battistella, Lorenzo Musio
Světadíl Evropa
Země Itálie
Město Nova Ponente
Datum realizace 2017

Zkušené architektonické studio bergmeisterwolf se s projektem popasovalo vcelku dobře. Prostory hotelu rozdělilo do dvou částí: nadzemní budovy, kterou bychom k horské chatě připodobnit přeci jen mohli, a zpola zakopaných pokojů. Budova hotelu má sedlovou střechu se štítem na delší straně. Sklon střechy je tak velmi mírný, což pro horské chaty typické není, stavbu nicméně opticky zmenšuje a ubírá jí na objemu. To bylo v tomto případě přednější.

Berg

Velká pozornost byla věnována struktuře fasády a stínění oken. Architekti si hráli s dřevěnými prvky, různorodě je spojovali do mozaiky a zdánlivého ornamentu. Trámy zakrývají členění fasády, uspořádání oken a lodžií, které jsou chráněny před povětrnostními podmínkami.

Do tradiční hmoty je vsazena plochá horizontální struktura s restaurací a halou. Do volného prostoru přichází arogantnějším způsobem a ovládá ho, působí jako přístavba, i když tvoří dispoziční a provozní srdce hotelu. Nicméně propojuje vnější a vnitřní prostředí, přivádí do interiéru výhledy a ve spojení s terasou a bazénem působí harmonicky.

Aby stavba nevyznívala příliš monstrózně a nezasahovala do kontextu místa přespříliš, je většina pokojů částečně zakopaná do kopce. Architekti využívají svažitého terénu, který vytváří terasovité uspořádání lodžií a dokonalou konfiguraci s terénem. Podobné začlenění má nejen estetické výhody, ale je velice efektivní na provozní náklady a požadavky na nízkoenergetický provoz.

Berg

„Krajina je námětem, je součástí architektury a naopak, “prohlašuje studio Bergmeisterwolf a podle toho také navrhuje. Důkazem mohou být také tři další apartmány stojící opodál. Vyznačují se přitom kvalitním architektonickým zpracováním detailu, uvážlivým výběrem materiálů v interiéru i exteriéru, i přirozeným zasazením do krajiny.

Velkolepý komplex ovšem nelze schovat celý, je ale důležité, aby nekonkuroval horám, přirozeným dominantám svého okolí. Pokud je bude pouze doplňovat, pak krajinný ráz zůstane nadále v rovnováze.

Berg