Studio hipposdesign dokončilo nové Muzeum horolezectví v Turnově

Pondělí, 14. Říjen 2019 - 9:46
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Muzeum Českého ráje v Turnově doplnilo nové Muzeum horolezectví, které se slavnostně otevřelo návštěvníkům na začátku září. Autoři projektu Radim Babák a Ondřej Tobola z pražského studia hipposdesign využili pro nové muzeum část původního objektu ze 70. let minulého století. Fasádu muzea pokrývá plášť z dřevěných latí, expozici autoři pojali jako horskou krajinu, jejíž součástí je také rozměrný obraz Mikuláše Alše.

Muzeum horolezectví v Turnově, hipposdesign © Filip Šlapal
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Radim Babák, Ondřej Tobola
Ateliér hipposdesign
Spolupracovníci Zdeněk Sláma
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město turnov
Ulice, číslo Skálova 71
PSČ 511 01
Suma 45 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2014
Datum realizace 2019
Užitná plocha 498.00m2
Zastavěná plocha 525.00m2
Poznámka

Grafické řešení: Jaroslav Turek, hipposdesign

Foto: Filip Šlapal

Dne 07/09/2019 se v areálu Muzea Českého ráje v Turnově veřejnosti otevřelo nové Muzeum horolezectví s expozicí „Z Českého ráje na vrcholy světa“, které vzniklo v rámci programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko pod názvem „Pro horolezce neexistují hranice“. Expozice věnovaná nejen pískovcovému lezení, které je s lokalitou Českého ráje nezaměnitelně spojeno, vznikla v revitalizované části areálu Muzea vystavěné v roce 1974 prezentující největší olejomalbu ve střední Evropě „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“. Autorem návrhu malby včetně úvodní skici byl M. Aleš a pro Národopisnou výstavu českoslovanskou konající v roce 1895 ho namalovali V. Bartoněk, V. Jansa a K. Mašek. Plátno o rozměru 8,5 x 10 metrů bylo v nové expozici zachováno a stalo se její součástí.

Nové Muzeum horolezectví má tři nadzemní podlaží, je propojeno s hlavní budovou muzea a depozitářem. Nejvyšší část expozice věnované vysokohorskému lezení v budoucnu doplní další věnovaná významnému fotografu a horolezci Vilému Heckelovi. Expozice tvoří analogii procházky horskou krajinou. Je vyrobena z březové a dubové překližky kotvené do nosných dřevěných profilů. Atypický vložený mobiliář je vyroben z korianu, doplňuje ho typizovaný mobiliář značky Magis.

Muzeum horolezectví seznámí návštěvníka s vývojem a důležitými milníky, interaktivní prvky pobaví nejen děti, odhalí mnoho fotografií a originálních pomůcek, které byly doposud jen pokladem jejich zhotovitelů, samotných horolezců. Z třetího nadzemního podlaží budovy je možné po exterierové lávce projít do další části areálu Muzea. Novou podobu dostal i parter, je větší, zbaven různých původních přílepků, byly zde osazeny stromy. Součástí parteru je nová elevace sloužící jako místo setkávání, nebo hlediště. Parter bude totiž i nadále využíván pro pořádání kulturních akcí města, tak jak tomu bylo v areálu Muzea v minulosti.