"Šuplíkový" projekt: Rodinný dům

Pondělí, 22. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Projekt rodinného domu v Poľskom meste Wroclaw vychádza z požiadaviek a priestorových nárokov územia o výmere 100x100 metrov a bol riešený ako modul pre celú lokalitu WUWA II.

Fotoalbum: 

Ideou návrhu bolo nájsť uniformné riešenie pre široké spektrum užívateľov s možnosťou vlastného zásahu a vytvorením identity. Samostatný dom sa vyznačuje svojou variabilitou a modifikovateľnosťou, je schopný meniť sa podľa špecifických požiadaviek majiteľa.

Svojím dispozičným riešením poskytuje viacero variánt formovania priestoru, pretože nosným a nemenným prvkom je iba jadro v strede objektu, okolo ktorého tak môžu vznikať miestnosti podľa želania majiteľa. Fasáda je tvorená kovovým platňovým obkladom, ktorý svojou širokospektrálnou farebnosťou poskytuje možnosť výberu rôznych farebných kombinácií.

Počet hlasů: 
1