V podkrkonošské vesničce vznikl rodinný dům se skleníkem místo půdy

Pondělí, 6. Leden 2020 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Hned v několika rovinách netradičně řešený rodinný dům vyrostl uprostřed ovocného sadu v podkrkonošské vesničce Chlum u Hořic. Celé druhé podlaží domu tvoří skleník na kaktusy, který uzavírá polovalbová střecha z dutinkového polykarbonátu. Architekt David Kazický tímto způsobem vyřešil hned několik problémů: skleník nijak nenarušuje výhled z domu do sadu, půdní prostor skleníku využívá zbytkového tepla z domu, investor navíc ušetřil náklady, které by padly na základy samostatného skleníku, a ještě se dostane z domu do skleníku "suchou nohou". Kontakt domu se sadem posiluje také fakt, že z každé místnosti včetně koupelny vede přímý vstup do zahrady.

Dům se skleníkem, David Kazický/RicharDavidArchitekti © Jiří Hroník
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor David Kazický
Ateliér RicharDavidArchitekti
Spolupracovníci Jana Medková, Hana Medková
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Chlum u Hořic
Datum projektu 2014
Datum realizace 2018
Poznámka

Interiér: Jana a Hana Medkovy

Foto: Jiří Hroník

Koncept

První koncept domu vznikal na zhruba třetinové výměře pozemku, než je současný stav. Během navrhování se investorovi povedlo koupit sousední sad a celková plocha pozemku, kde mohl stavět, se tak ztrojnásobila. Nakonec je dům umístěn uprostřed sadu tak, aby byl do něj výhled ze všech místností v domě. Součástí zadání byl také návrh skleníku na kaktusy s cca stejnou plošnou výměrou jako vlastní dům.


Dům se skleníkem, David Kazický/RicharDavidArchitekti © Jiří Hroník

Dispozice

Dispozice domu není úplně typická. V domě chybí předsíň nebo hala, které v domě běžně slouží jako distribuční místnost do dalších částí domu. Místo toho mají všechny místnosti včetně koupelny přímý vstup na krytou terasu díky posuvným dveřím, které během většiny roku slouží jako hlavní filtr mezi exteriérem a interiérem. Z této terasy je také samostatný vstup do skleníku po jednoramenném ocelovém schodišti. Terasa je svrchu kryta přesahem střechy skleníku.

Vstupní hala obytné části je vizuálně i funkčně plynule propojena s hlavním obytným prostorem a v případě potřeby může být oddělena těžkým závěsem. Součástí obytného prostoru je také kuchyňský ostrov. V jižní části domu je dále umístěno technické zázemí domu a pracovna. V severní části domu je pak umístěna ložnice, šatna a hlavní koupelna. Celý vnitřní obytný prostor domu je maximálně otevřen do sadu prostřednictvím velkoformátových posuvných oken, která jsou orientována převážně na východ a západ.

David Kazický, dům se skleníkem
Dům se skleníkem, David Kazický/RicharDavidArchitekti © Jiří Hroník

Konstrukce

Dům se skládá ze dvou základních konstrukčních částí: z obytného přízemí a skleníku v patře. Obě patra jsou konstrukčně i funkčně oddělena. Základním nosným prvkem spodní obytné části jsou zděné stěny doplněné ocelovými sloupy svázané betonovým pohledovým věncem. Strop je dřevěný z KVH profilů. Obecně bylo snahou nechávat konstrukce pohledové. Konstrukce skleníku je z co nejsubtilnějších ocelových profilů. Je montovaná na místě.

David Kazický, dům se skleníkem
Dům se skleníkem, David Kazický/RicharDavidArchitekti © Jiří Hroník

Materiály

Dům je navržen jako zděný s provětrávanou fasádou. Vnitřní pohledová nosná akumulační stěna je pak obložena pískovcem. Fasáda je provětraná z modřínu z vertikálně kladených prken. Modřín je ponechán ve své přírodní podobě. Okna jsou navržena hliníková s izolačním trojsklem. Barva rámů je v barvě přírodního hliníku. Povrchová úprava konstrukce sleníku je pozink natřený bílou barvou. Jako krytina je použit dutinkový 4-komorový transparentní polykarbonát, který není v délce dělený. Délka jednotlivých desek je cca 8,5 m. Podlaha ve spodní části je epoxidová stěrka. Ve skleníku je pouze epoxidový nátěr.


Dům se skleníkem, David Kazický/RicharDavidArchitekti © Jiří Hroník

David Kazický, dům se skleníkem
Dům se skleníkem, David Kazický/RicharDavidArchitekti © Jiří Hroník