Výzva v podobě Komenského mostu

Pondělí, 10. Červenec 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Česká cena za architekturu 2017

Původní Komenského most z roku 1886 spojoval historické centrum města s prostorem zvaným Na Ostrově. Přestože se jednalo o jednoduchou, pragmatickou konstrukci s poměrně nízkými architektonickými ambicemi, stal se původní Komenského most až do doby svého zániku v červnu 1913 nejen frekventovanou městskou komunikací, ale svou subtilní konstrukcí přirozeně vrostl do městského panoramatu. Obnovení tohoto mostu od baum & baroš ARCHITEKTI a EXCON, a.s. je nyní nominován na Českou cenu za architekturu.

Komenského most přes Labe, baum & baros ARCHITEKTI a EXCON a.s. © Tomáš Vojtíšek
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér baum & baroš ARCHITEKTI, Excon, a.s.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Jaroměř
Datum projektu 2013
Datum realizace 2015
Kategorie soutěže: 

Obnovení této historicky rostlé situace v limitujících podmínkách daných investičními náklady bylo výzvou, vyžadující nejen technickou vynalézavost, ale i určitou architektonickou zdrženlivost a vůli vyvarovat se jak přehnaným modernistickým gestům, tak i retrospektivně-nostalgickým reminiscencím. Vedle poměrně nízkých investičních nákladů to byl především požadavek zachování historických nábřezních opěr, který se stal zásadním kritériem omezujícím volbu nosné konstrukce na statické soustavy působící v podélném směru na opěry jako prostý nosník.

Požadavek na kolektor sítí přivedl autory na myšlenku proměnit tento většinou druhořadý prvek na centrální prvek nosné trámové konstrukce, tím, že ho použili jako centrální tlačny článek, stabilizovaný předpjatými táhly. Nosnou konstrukci tak tvoří prostorově tuhý trojhran s důsledným dělením na prvky namáhané tlakem a na prvky namáhané tahem.

Svou koncepcí se jedná o systém příbuzný tensegritním konstrukcím, a to tím, že využívá jeden z jejích principů, tj. předpjetí tažných prvků silou, která v nich zajišťuje tahové síly ve všech zatěžovacích stavech. Předpjetí bylo do tahového systému vnášeno hydraulicky, a to přes napínákové matice umístěné uprostřed jednotlivých táhlových polí. Nosná konstrukce byla smontována na břehu na provizorních podporách, kde byla předepnuta. Poté byla usazena autojeřábem na připravená ložiska nábřežních opěr.