Zastřešení a turistické centrum pro Braunův Betlém

Pátek, 16. Prosinec 2011 - 11:45
| Napsal:

Studentský projekt, oceněný Žlutou kartou, představuje návrh ochrany a prezentace jedné z nejohroženějších památek UNESCO.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Milan Nesměrák ml.
Ateliér Katedra architektury FSv ČVUT v Praze
Škola FSv ČVUT v Praze
Země Česká republika
Město Betlém
Datum projektu 2011

PROBLÉM, PŘÍSTUP, ŘEŠENÍ ?

A) Benefity památky : kvalita individuálních děl X souboru X lokalita / okolí
B) Problémy : presentace X ochrana
ochránit napojení na okolí X ochránit umělecké dílo
C) Přístupy : trvalá ochrana muzeum / depozit /neproveditelné/
sezónní ochrana zakrytí /problematické/
ponechat osudu /nepřípustné/

ŘEŠENÍ // INDIVIDUÁLNÍ CITLIVÉ ŘEŠENÍ

Návrh ctí terén, „vlny“ citují vrstevnice a doplňují terén, cestu návštěvníků a současně chrání sochy.

LIBRETO

Bez konců širé moře je,
jde vlna za vlnou,
hrob jedné vlny druhé je
zelenou kolébkou.
Kdo první vlnu vytvořl,
ten stvořil taky poslední,
hlubinou duše vichře zni,
Bůh zůstaň nade mnou!
(Jiří Wolker, Balada o námořníku)

Ocenění "Žlutá karta" udělují odborníci Katedry architektury vynikajícím studentským projektům, zhotoveným v rámci předmětů architektonická kompozice, ateliérová tvorba a projektům předloženým jako bakalářské a diplomní práce.